Fotograf: Wikimedia Commons

Hetaste jobbtitlarna 2015

Revisorer och säljare får flytta på sig när 2015 års hetaste jobbtitlar listas. Nästa år kommer bland annat Chief Happiness Officer att vara en yrkestitel som är på modet, spår rekryteringsexperter.

Det händer mycket på arbetsmarknaden just nu. Rekryteringen sker på nya sätt, digitaliseringen stöper om hela branscher, och vid horisonten hotar automatiseringen. Den senare sägs hota upp till vartannat svenskt jobb.
LÄS MER: "Vi jobbar för mycket - helt i onödan"

Samtidigt tillkommer helt nya roller och titlar i näringslivet, som behövs därför att företag måste arbeta på helt nya sätt än tidigare.

Kommunikationsexperterna Hammer & Hanborg har för VA.se:s räkning sammanställt 2015 års hetaste yrkestitlar, utifrån sina kunder, sitt nätverkande och egen trendspaning.

Det här är de hetaste yrkestitlarna 2015 enligt Hammer & Hanborg:

Data Artist
– Big Data är universum och titeln beskriver en expert på att hitta och visualisera fakta från detta universum.

Software Agent
- I dag digitaliseras arbetsuppgifter och det krävs en kombinaton av en” human” och en digital resurs. Man förmedlar inte människor utan på konsultativt sätt råder organisatonen kring vilken teknik de behöver.

Customer Interaction Manager
– Konsumenters krav på kommunikation ligger på individuella budskap och man förväntar sig att få interagera och vara en del av produktutvecklingen. 

"Jag vill inte att ni ska sälja det ni vill producera, jag vill att ni producerar det jag vill köpa" är något en CIM säkerställer.

Gamification specialist
– Att motivera köp, göra en påverkan eller beteendeförändring genom belöningssystem kopplat till ett kommunikavt budskap är något en GS ansvarar för.

Digital Lobbying Strategist
– Att påverka genom digitala kanaler och sociala medier är en konst. Att tillvarata alla möjligheter som digitala kanaler har att erbjuda är vad en DLS gör.

Co-creation developer
– Att produktutveckla tillsammans med kunder och ha örat mot marken för att öppna upp samarbeten är dagens och framtidens sätt att arbeta.

Why Director
– Questions Not Answers – Framgången för framtidens ledare hänger på förmågan att ställa rätt frågor, frågor som leder utvecklingen framåt vilka bygger på reflektion och insikt.

Innovation Officer
– Focus on growth - att använda olika tekniker som digitaliseringen innebär och att ta tillvara på digitala möjligheter för innovation och samverkan över gränser för att hitta innovativa lösningar är det en IO gör.

Chief Listening Officer
– Inom kommunikation anses extroverta personer vara de mest framgångsrika men i dag är det interaktion som gäller och därför är det viktigt att lyssna in omvärlden.

Director of Audience
– AI vara samspelt med omvärlden, att känna sina kunder och ha förmågan att använda rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tid – det är essensen i denna roll.

Expectation Analyst
– Att involvera och utveckla utifrån förväntan och lyssna in. Att lyssna in kunderna och erbjuda det de vill ha. "Great marketers will be replaced by great marketplace managers"

Chief Happiness Officer
– Det är nyttigt att skratta, det gynnar både inlärningsförmågan och kreativiteten, det kan lindra stress och ökar vårt välbefinnande vilket leder till bättre affärer och lönsamhet.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST