Det handlar om att återanvända - för att rädda vårt klimat. Fotograf: Wikimedia

5 cirkulära affärsmodeller - och 10 innovationer som möjliggjort dem

Cirkulära affärsmodeller är nyckeln till en hållbar värld. Här presenteras fem redan etablerade modeller och de innovationer som gjort dem möjliga.

”Vi är övertygade om att cirkulära affärsmodeller är nyckeln till en hållbar värld, samtidigt som det även hjälper företag att tjäna mer pengar. Företag som lyckas frikoppla tillväxt från resursutnyttjande har stora möjligheter att vinna marknadsandelar i framtiden", säger Tomas Haglund Flemström, ansvarig för Accentures Sustainability Services i Sverige.

LÄS FÖRST: Den cirkulära ekonomin ska rädda världen - och tillväxten

Genom att analysera över 120 specifika företagscase har Accenture identifierat fem olika så kallade cirkulära affärsmodeller:

1. Cirkulära resurser: Modell som baseras på att enbart använda förnyelsebara och återvinningsbara resurser i produktionsprocessen. Ett exempel är Royal DSM, ett företag verksamt inom bland annat hälsoprodukter.

2. Resursåtervinning: Modellen handlar om att på ett kreativt sätt ta tillvara på avfallet från slutet av en produkts livscykel och sedan återanvända det till en annan produkt, exempelvis brittiska Kroger som omvandlar 150 ton matavfall dagligen till förnyelsebar energi.

3. Förlänga produktlivscykeln: Ett exempel är företaget Caterpillar, som använder komponenter från äldre produkter när de bygger nya.

4. Dela plattformar: Plattformar som kopplar ihop produktens användare, antingen individer eller organisationer, exempelvis amerikanska Airbnb, en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende.

5. Produkt som en tjänst: Låter kunderna ”hyra en funktion” istället för att ”köpa en produkt”. Exempel inkluderar Philips, som installerat 13 000 energieffektiva LED-lampor på parkeringsplatser och i garage runt om i Washington DC.

MER CIRKULÄRT: Sopig affärsmodell är guld värd


10 innovationer som möjliggör dem:
x Mobilteknologi – stödjer 3 och 4 men även 5.

x M2M – internet of things – stödjer 4 och 5.

x Cloud – stödjer 4 och 5.

x Social media – stödjer 3, 4 och 5.

x Big data analytics – stödjer 1, 4 och 5.

x Trace and return systems – hålla koll på var produkten är och att den kommer tillbaka – stödjer 2, 3 och 4.

x 3D – stödjer 1 och 3.

x Modulär design – stödjer 2, 3 och 5.

x Avancerad återvinning – stödjer 1 och 2.

x Materialforskning – stödjer 1 och 2.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST