Fotograf: Wikimedia

3 av 4 svenska män är emot kvotering

Drygt dubbelt så många kvinnor som män är positivt inställda till kvotering - nu är nästan en tredjedel för. Detta samtidigt som den positiva utvecklingen i börsbolagens styrelser verkar ha saktat ner.

Övervägande delen av de svenska männen är emot kvotering till bolagsstyrelserna. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar just genomfört bland 2 000 svenskar. Kvinnorna är av en annan åsikt och undersökningen visar att nästan var tredje kvinna är för kvotering. Se en sammanställning av svaren längre ner i artikeln.

I Sverige har andelen kvinnor i börsstyrelserna ökat kraftigt under 2000-talet och det verkar ha stabiliserat sig kring 23 procent, enligt AllBrights senate rapport. Det är dock fortfarande 38 börsbolag som inte har en enda kvinna i styrelsen. Tyvärr ser det inte lika bra ut i börsbolagens ledningsgrupper där kvinnor enbart utgör 17 procent och hela 86 bolag helt saknar kvinnor.

LÄS ÄVEN: Tålamodet tryter bland näringslivets kvinnor

"Det kanske är dags att göra någonting åt de här siffrorna. I dag finns det många kvinnor som är intresserade av att delta i styrelsearbetet men jag upplever många gånger att vi är våra egna hinder. Vi kvinnor är kanske lite för rädda för att förslå en annan kvinna till ett styrelseuppdrag och tror att ansvaret ligger hos den som ger förslaget istället för den som tar uppdraget. Män föreslår gärna en bekant eller en person i det egna nätverket, och då är det ju enklare", säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson på Länsförsäkringar.

Ofta påstås det att det saknas kvinnor med den kompetens som krävs för att sitta i en börsstyrelse, men det är en myt. I oktober skrev VA: "Hittar du inga kvinnor till styrelsen? Du kan sluta leta nu. VA har tagit fram 31 vd:ar och 800 toppchefer från Sveriges 500 största bolag med just den kompetens alla vill ha." Läs mer om det här: Här är 31 toppkvinnor redo för större uppdrag

På frågan Anser du att en könskvotering är ett bra sätt att få in fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser? svarade de tillfrågade:

  Män   Kvinnor
Ja 15% 28%
Nej 75% 52%
Vet ej    10% 20%

 

  16 - 25 år   26 - 39 år   40 - 69 år  
Ja 24% 23% 20%
Nej 54% 60% 68%
Vet ej    22% 16% 13%


Tre av fyra män är emot kvotering, samtidigt som nästan en tredjedel av kvinnorna är för. De yngre medarbetarna är också i högre grad positiva till kvotering. 

LÄS ÄVEN: Dröjer 75 år tills vi når jämställdhet

Relaterade artiklar


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium