Fotograf: Scanpix / Hasan Jamali

Investerare ratar olja och kol - satsar på förnyelsebart

Nu väljer allt fler stora investerare att sälja av sina innehav i olje- och kolföretag. Anledningen är att företag med stor klimatpåverkan tros bli katastrofdåliga investeringar på sikt.

Till och med familjen Rockefeller har gjort sig av med flera tillgångar inom fossilenergi. Rockefeller, som ofta kallas världens genom tidernas rikaste familj, byggde sina miljarder på olja. Arvingarna till familjen har nu sett till att deras Rockefeller Brother fund sålt av alla sina innehav i fossilenergi och menar att framtida lönsamhet finns i förnyelsebart, skriver SVT.

LÄS ÄVEN: Rockefeller överger oljan

"Vi tror att vi kommit till en brytpunkt. Och inte minst på investeringssidan finns vikiga slutsatser kring klimatomställning. Nu finns en kritisk massa av personer som av moraliska och ekonomiska skäl vill se investeringar i energieffektivitet och förnyelsebar energi," sa ordförande för fonden, Valerie Rockefeller Wayne till Reuters när beslutet presenterades.

Ekonomiskt ser förnyelsebart ut att bli den framtida vinnaren. Priset på kärnkraft förväntas öka under de kommande åren efter att nya säkerhetskrav införts. Kol och gas, som tidigare ansets vara billigast, får nu konkurrens från både sol och vind. Stora solparker kan få ner priserna till kolets nivå - och billigast är faktiskt vindkraften.

I och med detta har man nått en historisk punkt där förnyelsebar energi faktiskt kan konkurrera med fossilenergi. Detta samtidigt som det blir allt vanligare att investerare pratar om hållbarhet. I Kina har hittills i år investeringarna i förnyelsebart ökat med 30 procent. Samtidigt har man i Tyskland under den senaste tiden byggt mer sol- och vindkraft än kolkraft. Samma trend syns i USA där sol och vind stod för hälften av alla nyinvesteringar i större el-anläggningar under årets första sex månader, skriver SVT.

Klas Eklund, seniorrådgivare på SEB, menar att det nu finns en oro på världens börser för att tillgångar i olja, gas och kol kan tappa stort i värde om politiker tar de beslut som behövs för att nå klimatmålen. "De kanske inte ger avkastning i framtiden, för de förstör klimatet. Allt fler investerare räknar in politisk risker i kalkyler - att det kommer regelringar i framtiden som gör det för dyrt eller svårt eller fel att plocka upp olja och kol ur marken. Och i så fall blir de här tillgångarna inte alls värda så mycket som vi tror idag."

LÄS ÄVEN: Svenska sockerjätten som valt bort naturgasen

Fjärde AP-fonden har redan tagit stora steg för att minska fondportföljens klimatpåverkan. "För att få en bra avkastning måste du klara hållbarhet långsiktigt. Det här är ett sätt att öka avkastningen, det är inte välgörenhet", säger VD Mats Andersson.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.