Fotograf: Trinovo

Så överlever du digitaliseringen

Digitaliseringen sveper in och omkullkastar spelplanen för många företag. Björn Eriksson har skrivit en bok om hur företag kan överleva omvandlingen. Här är hans fyra grepp som får ditt företag att bli mer som Google.

I en intervju med Swedbanks chefsekonom Anna Felländer i DI 8/10 beskrivs att svenska företag och politiker riskerar att missa tillväxtpotentialen via ny digital teknik. Digitaliseringen innebär både möjligheter och hot som omvandlar allt fler företag och branscher. Securitas är det senaste exemplet på ett traditionellt företag som ser potentialen i att helt bygga om sin affär med hjälp av innovativ digitalisering. Många företag är dock fortfarande djupt fastrotade i stegvis förbättring bl.a. inspirerade av Toyota. Detta är fel utgångspunkt för digital innovation och är istället hämmande. 

Det är dags att lära sig en ny modell.

Digitaliseringen driver en ny nivå av kundorientering som sätter slutkunden ännu starkare i centrum. Spelreglerna ändras därmed för kundrelation, distribution, produkter/tjänster samt produktion. Digitaliseringens kraft är obeveklig och går inte att nonchalera i någon bransch eller verksamhet.

Frågan är inte om, utan när möjligheter och hot öppnas. Och om man som företag är tillräckligt förberedd för att hinna agera innan konkurrenterna gör det. Exempelvis har Schibsted startat tidigare och kraftfullare än sina konkurrenter, vilket nu levererar god lönsamhet även i den digitala eran.

Konkurrenter som startat sent lider både av skral lönsamhet och tempoförlust via kraftigt eftersatta investeringar.

Det ligger en enorm potential i att skapa en elektronisk direktrelation mellan leverantören och slutkunden/produkten/tjänsten. Individmarknadsföring, fortlöpande direktrelation med slutkund och kundanpassade tjänster över produktens livscykel ger nya innovativa intäkter. Användarvänliga system för slutkunden, innovativ logistik och uppkopplade produkter kommer att kraftigt sänka distributionskostnader. Nya intäkter i kombination med lägre kostnader ligger i potten för den som satsar!

De företag och branscher som står i tur kännetecknas av personalintensiv och komplex distribution, position i närheten av konsumentledet, stor eller potentiellt stor eftermarknadsaffär, outnyttjad skalekonomi mellan verksamhetsdelar.

Några kritiska grepp behövs för att lyckas och inte bli akterseglad på den digitala oceanen:

1. Styrelse och ledning måste vara tillräckligt framåtblickande, värna konkurrensförmåga och långsiktig överlevnad. Att i tid förstå och hantera digitala paradigmskiften för sitt företag och sin bransch. Bli övertygad om rätt timing och då agera mycket snabbt. Ta kraftigt ledarskap och hantera motkrafter som tidigare erfarenheter inom branschen, kortsiktiga begränsningar från kvartalskapitalism och belöningsmodeller, rädsla för att kannibalisera på sin befintliga affärsmodell samt att våga vara först. Styrelseakademin har nyligen publicerat en oroande undersökning bland 1600 styrelsemedlemmar som indikerar att framåtblickandet ännu inte tillhör styrelsearbetets starkaste grenar.

2. Ta in influenser från andra möjlighetsskapande branscher. Öppna sinnena och dra nytta av externa erfarenheter. Volvo Cars har som exempel använt talanger och entreprenörer från mobilindustrin för att bli ledande för den uppkopplade bilen. Telekomindustrin hade dock själv svårt att ta till sig det konsumentperspektiv som drev Apple och Google utan svarade med förnekelse. Facit känner vi till. Nya omdanande konkurrenter kommer ofta från andra branscher.

Fånga in och använd dessa influenser själv innan de blir ett reellt hot från andra!

3. Att skapa tillräckligt utrymme för innovation är annan viktig framgångsfaktor. Det gäller att utmana och komplettera den inarbetade kulturen för stegvis förbättring som bygger på processer, TQM och Lean. Detta synsätt är utmärkt för effektiviserring och kvalitetsarbete för befintliga produkter och kunder. För att bli framgångsrik inom digital innovation behöver däremot ett helt nytt synsätt tillföras: kreativa individer, radikala idéer, att våga misslyckas, sökande efter nya affärsmodeller, nya kunder, nya erbjudanden och nya partners. Det är en miljö som präglas av klart större osäkerhet. Det är en miljö där Google är förebilden. Det är som att gå över från att spela schack till att spela poker.

4. Utnyttja draghjälp av unika svenska fördelar inom digital innovation:

- Vi har en mycket hög digital mognad hos användare och kunder
- Vi har en digital infrastruktur som är ledande speciellt för mobilitet
- Vi är ett ledande land för digitala uppstartsföretag, inte minst inom mobilitet, spel och
uppkopplade produkter. Som exempel ger de talanger och företag som är sprungna ur den
svenska mobilindustrin Volvo Cars stora digitala konkurrensfördelar över bilindustrin i
Tyskland, vars mobilindustri ju fullständigt rasat ihop under de senaste 20 åren.

Många svenska företag saknar dock i nuläget en övertygande hållning inom digital innovation. Det tycks vara mera naturligt att kopiera andra företags ”best practice”-processer via omfattande internationella affärsystemprojekt än att vara digitalt affärsinnovativ. För den som inte vill hamna på efterkälken är det därför hög tid att tänka om. Utnyttja digital innovation som en möjlighet för en starkare framtida affärsposition. Sverige och svenska företag har goda förutsättningar för detta. Grip chansen innan det blir försent!

Björn Erikson, Trinovo, rådgivare och författare till den nyutkomna boken ”Den digitala affärsomvandlingen” tillsammans med Birgitta Klasén och Fredrik Runnquist.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST