Fotograf: Wikimedia

6 av 10 arbetsplatser saknar arbete mot stress och psykosocial ohälsa

Arbetsmiljöverkets undersökning visar att sex av tio besökta arbetsplatser helt saknar ett fungerande arbete mot stress och psykosocial ohälsa - vår tids främsta arbetsmiljöproblem.

Arbetsmiljöverkets senaste undersökning visar upp en dyster bild av många svenska arbetsplatser - sex av tio saknar fungerande arbete mot stress och psykosocial ohälsa. En tredjedel försöker inte ens. Detta skriver DN.

"Det här är oroväckande", säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket. I dag presenterar han rapporten vid ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och flera riksdagsledamöter.

Psykosocial ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet och de senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar realterade till detta ökat med 50 procent. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är nu stressrelaterade sjukdomar och de psykosociala arbetsskadorna är lika många som belastningsskadorna.

LÄS ÄVEN: 5 sätt att bli effektivare och mindre stressad på jobbet

De främsta anledningarna till den försämrades psykosociala hälsan uppges vara för långa arbetsdagar, alltför hög arbetsbelastning, brist på positiv feedback, olösta konflikter, mobbning, trakasserier och bristande ledarskap. Dessutom nämns tjänster med höga krav men liten chans att påverka, nedläggningshot och osäkra anställningar.

Arbetsgivare har en skyldighet att jobba aktivt med att undanröja riskerna för stress hos personalen, på samma sätt som man jobbar med att minimera riskerna för olycksfall. Det som saknas idag är, enligt DN, kunskapen kring vad som skapar stress på en arbetsplats.

I Arbetsmiljöverkets granskning har man besökt 1 705 arbetsplatser spridda över hela landet. Man har tittat närmare på hur arbetsgivare identifierar, dokumenterar och åtgärdar risken för stress. Fokus har legat på typiskt stressfyllda branscher: förskola, transport, hotell och restaurang, bank och finans, religiösa samfund, bibliotek och tillverkning.

57 procent av de arbetsplatser man besökte fick anmärkningar. Bristerna var värst hos kyrkor och andra religiösa samfund, bara en fjärdedel av arbetsgivarna blev godkända på sitt arbetsmiljöarbete. Inom tillverkning var det 64 procent som underkändes, inom hotell och restaurang var det 62 procent, inom förskola 59, inom bibliotek 57, inom transport 48 och inom bank och finans 33.

LÄS ÄVEN: Fritiden stressigare än jobbet för svenskar

Sammanlagt delade man ut nästan 1 900 stressrelaterade anmärkningar med krav på uppföljning till runt hälften av de besökta arbetsplatserna. 35 procent av de
1 705 arbetsplatserna hade inga rutiner alls för det stressförebyggande arbetet. En tredjedel av anmärkningarna gäller bristande undersökning och riskbedömning. 

"Saknas kompetens på arbetsplatsen för en systematisk och metodisk hantering av de psykosociala riskerna kan man behöva anlita kompetens utifrån, till exempel företagshälsovården," säger Olsson. Tipsen till arbetsgivare är att tydliggöra arbetsuppgifterna för den anställde, minska arbetsmängden och ge personalen tid för reflektion.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST