Fotograf: Wikimedia Commons

Rådet: Ladorna är inte alls tomma

Finanspolitiska rådet kommenterar Sveriges finanser. Ladorna är inte alls tomma, menar rådet, som inte ser några skäl att avvika från överskottsmålet. 

Det finns inga skäl att avvika från överskottsmålet i statens finanser. Att det kan vara svårt att nå målet är inget skäl för att sänka målet.

Det sade Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler vid en pressträff på torsdagen.

Han sade att den förra regeringens finanspolitik i huvudsak var väl balanserad, även om de permanenta skattesänkningarna försvårar en återgång till överskottsmålet.

"Det går att konstatera att det minskar möjligheten att använda vissa verktyg för att komma tillbaka till överskottsmålet. Det försvåras också av att den nuvarande regeringen inte avser att rulla tillbaka jobbskatteavdraget", sade han.

John Hassler sade att det inte går att, som den nya finansministern Magdalena Andersson, säga att "ladorna är tomma", möjligtvis var "flödet ut ur ladorna lite för stort" det sista året.

Han betonade hur viktigt det är för förtroendet för finanspolitiken att vi klarar av hanteringen att återgå från underskott till överskott i de offentliga finanserna.

Det är inte stabiliseringspolitiskt motiverat att skjuta på en övergång till överskott i det finansiella sparandet, utan Finanspolitiska rådets inställning är att man bör sikta mot att komma tillbaka till ett överskott på 1 procent, minst, när konjunkturen åter är normal. Att inte göra det är "ett uppenbart brott mot ramverket", enligt John Hassler.

Det är dessutom just nu en sällsynt dålig tidpunkt att diskutera en sänkning av överskottsmålet, sade han.

John Hassler påpekade att ett lägre överskottsmål innebär att krismarginalerna blir mindre och inte heller löser permanenta finansieringsbehov. Dessutom innebär det att pengar som är avsatta till exempelvis studenter belånas.

"Det nuvarande målet innebär inte att statsskulden försvinner, det verkar kloka ekonomer inte ha fattat i den allmänna debatten", sade John Hassler.

Han noterade att "detta är ett utspel från regeringen, inte en proposition", och att rådet kommer att komma tillbaka när och om en ändring av överskottsmålet blir aktuellt.

LÄS MER:
Magdalena Andersson svarade senare under torsdagen på rådets kritik.

Relaterade artiklar


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.