Fotograf: Pressbild

"Hållbarhet är ingen one-man show"

Hållbarhetsfrågan, dess utmaningar och möjligheter för näringsliv och samhälle är under ständig förändring. "Hållbarhet är inte längre en one-man show utan hela företagets", skriver Lena Ander, generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Hållbarhet är inte bara hållbarhetschefens ansvar utan hela företagets angelägenhet. Vi ser en klar trend i att miljö- och hållbarhetschefens yrkesroll förändras samtidigt som hållbarhetsarbetet till viss del integreras och specialiseras i och med att hållbarhetsområdet växer, säger Lena Ander som driver Sveriges största professionella förening för miljö- och hållbarhetschefer.

I en nyligen genomförd undersökning av Ledarna visade det sig att drygt hälften av Sveriges 500 000 chefer tycker att hållbarhetsarbetet ingår i arbetsuppgifterna. Förvånansvärt få chefer såg sambandet mellan hållbarhet, innovation och affärsutveckling. Detta visar att hållbarhetsarbetet inte längre är en one-man show eller bör isoleras till en funktion eller avdelning, utan bör prioriteras och integreras.

Ett integrerat arbetssätt utesluter inte hållbarhetschefen, som fortfarande spelar en avgörande roll såväl för att dra upp de långsiktiga strategierna som för att samordna, koordinera och följa upp resultaten. En integrering av hållbar utveckling i relevanta funktioner innebär en stor utmaning där utbildning och kommunikation är viktiga pusselbitar. En organisation som har integrerat hållbarhet fullt ut har ingen separat hållbarhetsstrategi utan har integrerat frågorna i verksamhetsstrategin, vilket idag är mycket ovanligt. Ett integrerat synsätt på hållbarhet kräver omställning och ett holistiskt arbetssätt vilket är både en utmaning och en möjlighet. En viktig drivande faktor i omställningen är att företag och organisationer utvärderas inte bara på finansiell prestanda utan även hållbarhetsprestanda. Men företagen måste bli bättre på att visa hur icke-finansiella faktorer driver långsiktigt värde i företaget. NMC vill vara en drivande kraft i omställningen genom att erbjuda branschöverskridande erfarenhetsutbyte och lösningar, förklarar Lena Ander.

Samtidigt har hållbarhetschefens roll fördjupats och det ställs högre krav på bredd och expertis i alla hållbarhetsområden. Idag bör hållbarhetschefen behärska områden såsom miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, barns rättigheter, jämställdhet, mångfald, lagefterlevnad, korruption, rapportering, leverantörsstyrning, innovation, affärsutveckling och kommunikation. Därför breddar vi oss genom att lägga ytterligare fokus på och vända oss till hela företaget – ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är inte bara hållbarhetschefens uppgift och ansvar. NMC kommer att fortsätta att stötta miljö- och hållbarhetschefen, men är även till för företaget i deras hållbarhetsarbete hela vägen, för en hållbarhetsdriven tillväxt.

Lena Ander,
Generalsekreterare
NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, tidigare Näringslivets Miljöchefer

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.