Fotograf: Jessica Gow/TT

S: Pengabrist bakom höjd pensionärsskatt

Att regeringen och Vänsterpartiet oväntat enats om att höja pensionärernas löneskatt beror på statsfinansernas allvarliga läge, enligt Magdalena Andersson.

Skälet till att regeringen och Vänsterpartiet oväntat kommit överens om att höja löneskatten för pensionärer handlar "i grund och botten om att få in resurser".

Det sade finansminister Magdalena Andersson till journalister på fredagen.

"Givet det mycket allvarliga läget vi har i statsfinanserna och stora behov av att genomföra reformer så har vi gjort bedömningen att man kan göra en mindre justering just på den särskilda löneskatten för äldre", sade hon.

Enligt finansministern är beskattningen av personer över 65 år som arbetar fortsatt "mycket gynnsam" även efter justeringen av den särskilda löneskatten.

Regeringen och Vänsterpartiet kommer i budgeten att föreslå att den särskilda löneskatten delvis återinförs på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år.

Löneskatten föreslås uppgå till 8,5 procent och är en form av social avgift, som för anställda betalas av arbetsgivaren.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med cirka 2,34 miljarder kronor 2015, enligt regeringens beräkningar.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.