De omfamnar utmaningen - lyckas energieffektivisera gamla hus

Fastighetsbolaget är verksamt i hela Sverige och har lyckats minska sin energiförbrukning med över 40 procent per år sedan ett amibitiöst mål sattes 2007. 

Fastighetsbolaget Klövern har verksamhet över hela Sverige. Energikostnaderna är den utgiftspost det till stor del kan påverka självt. År 2007 sattes ett högt mål – att värmeförbrukningen skulle minska med 20 procent. Målet uppnåddes sommaren 2012.

"Engagemanget kommer absolut uppifrån, vi har en mycket insatt ledning", konstaterar Lennart Lindqvist, energicontroller. Han tror också att mätbara resultat gör att engagemanget växer. "Att komma så långt som vi har gjort har inte skett genom att vi kastar ut allt och bygger nytt. Vår styrka har varit att vi jobbar med de fastigheter vi har. Nya hus kan relativt enkelt byggas och bli energisnåla. Men det är både är roligare och mer av en utmaning att effektivisera äldre byggnader."

LÄS ÄVEN: Falun är nu helt utan utsläpp

Faktaruta

E-PRIZE 2014:
E-Prize är ett samarbete mellan E.ON och Veckans Affärer. Det är näringslivets mest prestigefulla energipris och belönar små och stora företag i Sverige, som på ett innovativt och effektivt sätt arbetar för att spara energi. Och samtidigt skapar bättre affärer. 
Priset delas ut den 8 oktober.

Fram till år 2015 finns ett nytt mål då värmen ska minskas med ytterligare 12 procent. Projektet energijakten präglas av enkelhet och logiskt tänkande, samtidigt som innovationer är viktiga. I dag finns tre solcellsanläggningar där den senaste innovationen är bytet av dukarna under solcellerna samt målning av taken vilken bidrar till att luften som sugs in blir kallare och kräver mindre energi för nedkylning. Solpaneler laddar även den batteridrivna upplysningen som finns i cykelförråden. Utvecklandet av smarta ljusinsläpp har resulterat i att ingen annan belysning krävs under dygnets ljusa timmar. I framtiden tror Lennart Lindqvist att alltmer handlar om kunskapen kring vart energin i husen tar vägen.

Klövern jobbar också aktivt med egenproducerad energi. "Har vi en hyresgäst med mycket kyla drar vi nytta av det genom att hyresgästerna kan dela på den överskottskyla som produceras." Ett sätt som de utnyttjat den egenproducerade energin är exempelvis genom att Klövern börjat sälja överskottskyla till Transportstyrelsen i Örebro.


KLÖVERN FASTIGHETER
Omsättning: 1 948 Mkr.
Resultat: -339 Mkr.
Antal anställda: 185.
Besparing: Minskad energiförbrukning 42 procent per år och en besparing på 62,7 Mkr mellan 2007 och 2013.

Relaterade artiklar


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.