Fotograf: Ola Nygårds

Hon är pionjären som redan lär en hel skola att programmera

Sverige har ännu inte hängt på grannen Finland som infört programmering i grundskolan - men Karin Nygårds driver frågan hårt. "Man måste lägga till en digital aspekt i alla skolans ämnen."

”Det här måste man ju kunna, varför har jag inte lärt mig det förut?”, tänkte Karin Nygårds första gången hon kom i kontakt med programmering. Nygårds har jobbat som lärare i 15 år och hade ingen tidigare erfarenhet av kod – nu ser hon till att alla elever vid Sjöstadsskolan får just det. Hon är en av Sveriges främsta förespråkare för att programmering ska läras ut i skolan.

För bara några veckor sedan beslutades i Finland att programmering ska bli en del av matematikämnet i den nya läroplanen. Även Storbritannien har tagit steget, ämnet Computing är en del av den nya läroplanen och redan vid fem års ålder ska barnen i landet lära sig programmera. Frågan har varit uppe på tapeten även i Sverige, men drunknat i rapporter om sjunkande resultat och debattinlägg om lärarlöner. 

FINLANDS REFORM: Nu ska barnen lära sig programmera i skolan

Redan 2011 väcktes tanken hos Nygårds. Hon införde, i smyg, ett moment där eleverna fick koda i programmet Kojo. Hon slängde in momentet i slutet av en av sina lektioner i svenska och uppmuntrade eleverna att öva hemma i programmet. För att kunna motivera det hela lät hon eleverna skriva egna instruktionstexter om hur uppgifter i programmet skulle utföras. Texterna var inte de bästa hon hade läst, men eleverna tyckte att det var jättekul att programmera och helt plötsligt hade momentet tagit över helt - det var programmering som gällde på lektionerna i svenska.

Projektet fortsatte i hemlighet ett tag, men när Nygårds ville starta en blogg, där hon och barnen kunde skriva mer om projektet, berättade hon för skolans rektor vad som pågick i slutet av hennes lektioner. Rektorn blev nyfiken och gick hem och berättade om vad Nygårds höll på med för sina söner, som studerar på KTH, och de sa med en gång att det Nygårds gjorde var precis rätt. Det blev avsparken för Nygårds nya tjänst.

Nu ska hon ta hand om flera olika digitala projekt. 80 minuter i veckan gick förra året under namnet ”Digital kunskap” för årskurs fem och nu ska alla på hela skolan lära sig mer om kod, upphovsrätt och innovation. Tre-femåringarna ska få göra förberedande övningar i datalogiskt tänkande och de äldre eleverna ska, förutom programmering, få lära sig mer om källkritik och lag och rätt på nätet. Skolan ska även utbilda föräldrar i detta ämne. Nygårds menar att både barnen och föräldrarna måste få en bättre förståelse för den värld de så ofta befinner sig i.

Nygårds filosofi är att man ”måste lägga till en digital aspekt i alla ämnen”. Efter intervjun ska hon träffa årskurs fem för att vara med på en matematiklektion. Eleverna har svårt att resonera på ett bra sätt när de löser problem i ämnet och nu vill hon se om det går att stötta dem i sin problemlösningsförmåga genom att låta dem bekanta sig med ”algoritmtänk" via programmering. Ett liknande överlappande projekt har skapats kring slöjden där eleverna får sy sina egna spelkontroller som de sedan får koppla in till datorer. Nygårds menar att det är projekt som dessa som behövs för att eleverna ska skapa en förståelse för hur vårt digitala samhälle är uppbyggt. 

LÄS ÄVEN: De ska lära treåringar att programmera

Idag jobbar hon halvtid på Sjöstadsskolan med att utbilda hela skolan i det digitala. Målet är att alla på hela skolan, även matpersonal och vaktmästare, ska ha testat att koda. ”Vi måste ha en ny syn på vad allmänbildning är”, säger hon. Utöver sitt lärarjobb driver hon även projektet Teacherhack med pengar från Internetfonden. Projektet går ut på att ta dagens läroplan och förklara den utifrån ett digitalt perspektiv. Som läroplanen ser ut idag är det oklart vad de ”digitala verktygen”, som man föreslår att lärarna ska använda, egentligen är. Teacherhack presenterar olika sätt att integrera det digitala tänkandet i skolans olika ämnen utan att behöva skriva om läroplanen.

Skolverket är enligt Nygårds väldigt intresserade av projektet och flera politiker hör nu av sig för att få veta mer om hennes erfarenheter. I början fick hon lobba mot politiker för att få deras uppmärksamhet, men nu är det de som vill ha tag i henne. Innan sommaren var hon inbjuden till Löfvens runda bord för att diskutera ämnet. 

”Jag känner mig optimistisk”, svarar Nygårds på frågan om framtiden för ämnet i den svenska skolan. Hon menar att det inte behövs någon ny läroplan, men att det behöver bli mer tvingande för lärare att ta upp den digitala aspekten i det ämne de undervisar i. Det som främst behövs är en massiv utbildning för de verksamma lärarna. ”De behöver veta att programmering är så mycket mer än de tror – det passar in överallt.” Hon tror inte att det är bra att göra som i Finland och göra kod till en del av matematikutbildningen. Risken är att de som redan har något emot matematik kommer anta att programmering bara är ”tråkiga siffror”. Hon säger själv att hon upplevde ämnet som på tok för isolerat när hon undervisade det som eget ämne. ”Det kände onaturligt, den digitala aspekten passar ju överallt.”

Nygårds är fantastiskt positiv och hennes attityd smittar av sig. Hon är nöjd med att ”det finns många fantastiska initiativ i Sverige!” och menar att när det digitala perspektivet väl ska ta det stora steget in i skolan så kommer Sverige inte bli tagna på sängen. ”Vi ligger bra till. Vår omställning kommer ske på ett snabbt och klokt sätt!”

Karin Nygårds är finalist till lärarpriset Guldäpplet som varje år tilldelas en lärare som jobbar progressivt med IT i skolan.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST