Fotograf: Wikimedia

Slut på ursäkten att kompetensen inte finns - nu listas 800 kvinnor som platsar i styrelser

Listan innehåller runt 800 kvinnor som alla har den kompetens och erfarenhet som krävs för att sitta i en styrelse för ett börsbolag. Förhoppningen är att bolagen ska sluta skylla på att kompetensen inte finns och istället skapa mer jämnställda styrelser.

Camilla Wagner är trött på styrelsers ursäkter om att det saknas kvinnlig kompetens, vilket skulle förklara den stora bristen i kvinnor i börsbolagens styrelser.Wagner lanserar nu en databas med 800 kvalificerade kvinnliga kandidater, skriver DN. "I förra veckan började vi föra samtal med de stora institutionella ägarna, framför allt pensionsfonderna. Hittills har vi bokat in möten med tolv valberedningar," säger Wagner.

NÅGRA AV KVINNORNA: Här är 31 toppkvinnor redo för större uppdrag

Valberedningarna i börsbolagen ska precis påbörja sitt arbete med de kallelser som skickas ut i början av 2015. "Vill man påverka det arbetet måste man vara ute i god tid. Och alla valberedningar vi har kontaktat har varit intresserade av att träffa oss," konstaterar Wagner. "Många har ju länge sagt att de vill se en förändring mot större jämställdhet, samtidigt som de hävdat att det är svårt att hitta rätt kvinnor. Då är det förstås svårt att tacka nej, när någon erbjuder den önskade kompetensen."

Wagner arbetade i flera år med VAs lista över näringslivets mäktigaste kvinnor och idag är hon konslut specialiserad på jämställdhet och värderingsdriven kommunikation. Hon har nu använt sig av Invest i relations nya databas, som innehåller 12 000 personer frpn börsbolag och andra stora företag, och har ur den plockat ut en lista på runt 800 kvinnor med omfattande operativa befattningar, skriver DN. "De har alla lett affärsverksamhet och haft ett affärsansvar, alltså just den kompetens som valberedningarna hävdar att kvinnor saknar," säger Wagner.

VAs LISTA: Näringslivets 101 mäktigaste kvinnor 2014

"De här personerna matchar jag nu ihop med bolag som kan behöva kvinnor i sina styrelser. Valberedningarna kommer att erbjudas bruttolistor på fem till 50 kvinnliga kandidater. Byts 45 män ut mot 45 kvinnor räcker det för att hela börsens storbolagslista ska få 40 procent kvinnor i sina styrelser." 

Idag finns några andra databaser som erbjuder listor med kvinnliga styrelsekandidater. Bland annat Grant Thorntons Styrelse­databasen, Styrelseakademins Kandidatbank och Almis cv-data­bas Styrelsekraft. Wagner hävdar dock att hennes sammanställning är mer relevant. "De flesta av de databaser du nämnder har alla intresserade själva kunnat anmäla sig till. De saknar kvalitetssäkring. Dessutom kommer knappast valberedningarna göra sina egna sökningar där."

Relaterade artiklar