Fotograf: Salvatore di Nolfi/TT

Dödar struktur kreativitet?

Kreativitet föder innovation. Men stela strukturer kan hämma kreativiteten. De mest framgångsrika företagen har hittat en lösning. Innovationsexperterna Strategos berättar hur.

De flesta skulle nog hålla med om att kreativiteten är innovationens moder. Vi har trätt in i den kreativa eran, där förmågan att förnya sig och ständigt anpassa sig till förändringen kommer att avgöra våra chanser att lyckas.

Eftersom innovation är högt placerat på de flesta företagens agenda är vi ofta inblandade i diskussioner kring hur innovation kan professionaliseras, på de sätt som projektledning eller Lean har professionaliserats. I dessa diskussioner är en vanlig kommentar att "strukturer och system kommer att hämma kreativitet, vi borde istället ge folk friheten att vara innovativa".

Vi håller med om att friheten att pröva idéer stimulerar kreativa lösningar. Men vi menar att åsikten att professionalisering av innovation skulle hämma kreativitet är för ortodox, vilket kan hindra företag från att mobilisera kreativa krafter igenom organisationen i jakten på tillväxt.

Missförstå mig inte, innovation byggd på stela system och processer kommer att misslyckas. Men alla som deltar i innovation behöver mer än bara frihet.

För att vara kreativ behöver man kunskap, verktyg och kompetens för att tillämpa dessa. Tänk på en författare, ett av de mest kreativa yrkena. Författare tränar upp sin observationsförmåga för att hitta inspiration till en story och efterforskar för att hitta data och kunnande som gör storyn och karaktärerna trovärdiga. De finslipar sin förmåga att berätta historien på ett sätt som får den att bli levande och stimulera läsarens fantasi.

Så för att kreativiteten ska generera resultat behöver individer och organisationer lära sig att använda verktyg och bygga stöd för både den kreativa processen i sig och realisera de idéer som genereras.

Kreativitet föder innovation och ju mer kreativ kraft ett företag har desto större är chanserna att man når framgång. Gary Hamel talar om behovet att skapa organisationer med värderingar, övertygelser och beteenden där de anställda är villiga att ta med sin kreativitet och passion till jobbet varje dag.

Skaparkraft demonstreras ofta av de som redan är kreativa (folk som inte kan hjälpa det utan konstant kommer på idéer). Men helst vill vi ge alla i företaget en chans att applicera sin kreativitet för att hålla oss snabbfotade och motståndskraftiga. Innovativa företag, som Google, lyckas engagera en majoritet av sina anställda till att bli kreativa tänkare och görare. Sådana företag har övervunnit "den kreativa apartheiden", som Gary Hamel kallar det.

Alla kan vara engagerade i att kreativt utveckla nya produkter, nya sätt att arbeta på, och nya tjänster och lösningar. Vi menar att för att åstadkomma detta måste en organisation inrätta ett antal strukturer, inklusive system och processer. Google, Whirlpool, Gore och Ericsson är exempel på hur professionalisering av innovation kommer att stödja ett bredare engagemang för medarbetare att utveckla verksamheten.

Men stelhet i processen och strukturen kommer vara kontraproduktivt, det finns ingen "universallösning" eller ritning att kopiera. Varje företag kommer att ha sin egen uppsättning av verktyg att tillämpa beroende på deras särskilda kultur. Dock finner vi att som en bottenplatta måste följande åtgärdas:

1 Syfte

Vad får dig att komma ur sängen på morgonen full av energi för att leverera värde till ditt företag? Och hur ska du inspirera dina anställda att göra detsamma? Vi finner att ett tydligt syfte för företaget, som beskriver hur vi vill positivt påverka våra kunder och ändra sättet vi konkurrerar, kommer att engagera de anställda på en mer känslomässig nivå och därför vara effektivare än bara mål runt finans och storlek.

Tänk på kraften i Googles syfte: "Organize the world's information and make it universally accessible and usueful". Lägg dessutom till "Don't be evil" och du har en fängslande historia att dela med dina anställda och med världen. Jämför det med "Att vara webbens främsta sökmotor". Vilket av syftena skulle få dig ur sängen på morgonen?

2. Inspiration

En kollega med ansvar för innovation i ett större internationellt företag frågade mig en gång: "Vad är den viktigaste saken du kan rekommendera mig att göra annorlunda för att nå bättre resultat av innovation?"

Mitt råd var "lämna ditt kontor och tillbringa tid ute i den verkliga världen, där dina kunder finns."

Vi kommer aldrig att leverera produkter som förändrar livet för människor utan att veta om och bli inspirerade av en djupare förståelse för deras problem och frustrationer. Vid utvecklingen av strategi och innovation är vår utgångspunkt att skapa inspirerande insikter om kundernas behov, förändringar i marknaden, utvecklingen inom teknik, och ortodoxier som styr beteenden och beslut. Denna tidiga upptäcktsfas handlar om att hitta information som är oväntad och ny.

När Crayola sökte en väg ut ur den råvarubetonade marknaden för kritor så började de genom att söka inspiration. Insikterna som de fick förändrade företaget fundamentalt, från att fokusera på att sälja högkvalitativa kritor till föräldrar, till att förstå de bakomliggande, oartikulerade behoven hos både föräldrar och barn. Detta tillät dem att flytta fokus från ett rent funktionellt perspektiv på färg och kritor till en tillämpning av kreativitet, lärande och lek. Resultatet var dramatiskt, och skapade ett helt nytt segment av produkter, som i slutändan levererade en tvåsiffrig tillväxt.

3. Verktyg och system

Om allt du har är en hammare så ser allt ut som en spik. För att leverera resultat behöver skapare rätt verktyg, och de behöver utveckla färdigheter att tillämpa dem.

Som Arnold Palmer sade en gång, efter att någon kommenterat efter ett svårt skott att han hade haft tur: "Det är en rolig sak, ju mer jag tränar desto mer tur får jag".

Vår upptäcktsprocess är ett strukturerat sätt som går ut på att med stöd av verktyg, metoder och utbildning bidra till att skapa egna insikter för att inspirera kreativitet. Vi utvecklar successivt intern kapacitet genom utbildning på arbetsplatser och genom att ge tillgång till de specifika verktyg som behövs.

Det är viktigt att många människor är engagerade i innovationsprocessen för att förankra förmågan och ge en större mångfald av input. En strategi som har visat sig vara framgångsrik på Whirlpool är att utbilda en grupp av innovationsmentorer eller coacher som har ansvaret för att stödja sina kollegor i organisationen.

4. Ledarskap

Ledarna för en organisation spelar en nyckelroll i att stödja och påverka kreativitet och innovation. Hur du som ledare beter dig kommer att återspegla vad människor tycker är acceptabelt. Som ledare har du många spakar att dra i, men det hela börjar med de som du rekryterar. De val du gör om vem man ska arbeta med signalerar hur öppen organisationen är för mångfald och vad som är acceptabelt beteende.

Vi förstår alla att det dagliga arbetet måste göras. Men att ge människor möjlighet att aktivt delta i att utmana status quo och låta dem experimentera med idéer kommer att skapa engagemang. Återigen är Google ett inspirerande exempel på hur detta kan göras. Men disciplinen innovationsledarskap börjar fånga ledarnas intresse.

5. Styrning

Ingenting dödar kreativitet snabbare än att inte förverkliga lovande idéer. En strukturerad styrning ger resurser och finansiering för att möjliggöra experiment och tidig utforskning av nya möjligheter. Om du är organiserad och redo att stödja idéer, kommer fler människor vara villiga att erbjuda dig sina idéer, inte bara inifrån organisationen, utan också från externa källor.

Vi arbetar ofta med kunder för att institutionalisera I-styrelser som fungerar som katalysatorer för idéer. Vi hjälpte KT i Sydkorea att utveckla sitt styrningssystem för innovationer och i deras I-Styrelse ingår ledarna för alla stora affärsenheter i koncernen. De uppmuntrades att investera från sin budget i projekt som presenteras till I-Styrelsen av de anställda.

Folk kommer att släppa loss sin kreativitet när de har befogenhet att göra det. Det innebär att de har tillstånd samt verktyg och infrastruktur för att hjälpa dem. Det är vårt jobb, som ledare och konsulter, att designa, leverera och bemyndiga tillämpandet av dessa verktyg och strukturer så att den pool av kreativitet som finns i din organisation helt kan utnyttjas och förvandlas till lösningar till förmån för dina kunder. Det gör dagen spännande och värd att gå upp ur sängen för!

Artikeln publicerades av Strategos, konsulter inom strategi och innovation.

Förmedlat av Annika Steiber, PhD, Strategos partner.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST