Fotograf: Hasse Holmberg / TT

Falun är nu helt utan utsläpp

Det kommunägda energiföretaget har satsat på grön el och gjort staden till en stad utan utsläpp. Man har nu ett underskott på 169 GWh trots att elproduktionen fördubblats.

Det kommunägda företaget Falu Energi och Vatten har genom att enbart producera grön el gjort Falun till en stad utan utsläpp. Från att år 1984 ha använt 542 GWh primärel har förbrukningen i dag minskat till ett underskott på 169 GWh, trots att företaget sedan år 2007 fördubblat den årliga elproduktionen.

Kraftvärmeverket Västermalmsverket har under de senaste fem åren utvecklats från enbart värme- och kraftverk till ett bioenergikombinat. Investeringen i en absorbtionskyl har gjort att elanvändningen för kylarna har minskat samtidigt som man kunnat öka elproduktionen. Det har byggts en pelletsfabrik där restvärme från elproduktionen torkar pelletsen under den varmare delen av året då behovet av värme är som lägst. Det ger en ökad elproduktion och pellets som går att använda under vinterns fjärrvärmeproduktion.

”Genom att tänka i en helhet när det kommer till energisystem går det att göra skillnad för klimatet. Vi vill tänka långsiktigt så vi skapar ett bra samhälle för våra barn och barnbarn. Vi står inför en jätteutmaning – men det går att göra mycket på det lokala planet bara man vill”, säger vd Bengt Gustafsson.

Faktaruta

Falu Energi och Vatten:
Omsättning: 622 Mkr.
Resultat: 93 Mkr.
Antal anställda: 168.
Besparing: Minskad energiförbrukning med 132 procent från år 1984 fram till i dag. 

Företaget jobbar även med att sprida kunskap kring fjärrvärmen som en miljövänlig produkt och på så sätt utveckla en hållbar fjärrvärmebransch.

”För att öka fjärrvärmen till en konkurrenskraftig produkt kopplar vi genom en ledning ihop oss med Borlänge och kan då nyttja fjärrvärme mellan städerna. Ledningen kommer att utvecklas under året och skapar en fantastisk möjlighet att utnyttja olika typer av energi”, säger Bengt Gustafsson.

Redan år 2009 började kommunen satsa på elfordon för att sänka koldioxidutsläppen och de ser det som en stor del av den framtida satsningen.

”En elbil kan köra hela en mil på ett varv från ett vindkraftverk”, säger Bengt Gustafsson. Nästa steg blir att projektera världens största klimatpositiva serverhall.

”Servrarna som gör att man kan surfa på internet drar mer energi än hela flygindustrin. Genom att projektera en serverhall bredvid vårt kraftverk som ska förses med grön energi kommer vi kunna ta till vara på den överskottsenergi som servrarna skapar.” 

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.