Fotograf: TT

Nordea förutspår hämmad svensk tillväxt

Dämpad export hämmar svensk tillväxt. Inflationen väntas inte nå upp till målet på 2 procent.

En fortsatt dämpad export hämmar tillväxten i en tudelad svensk ekonomi. Den viktigaste drivkraften förblir hushållens konsumtion. Det gör att Sverige kan halka efter, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Det skriver Nordea i sin konjunkturprognos som presenterades på onsdagen.

Ekonomerna konstaterar att den kommande regeringen i Sverige får ta över en ekonomi som i grunden står stark men om valet ger en svag minoritetsregering kan viktiga strukturfrågor skjutas på framtiden.

"Med en svag minoritetsregering finns risken att all kraft läggs på att få igenom budgeten. Det kan bli svårt att komma överens om större strukturfrågor som till exempel energiförsörjning och infrastruktur. Det gör att Sverige kan halka efter", säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Sveriges BNP, kalenderkorrigerat, väntas öka med 2,0 procent i år, 2,3 procent 2015 och 2,1 procent 2016. Icke kalenderkorrigerat väntas BNP öka med 1,9, 2,5 respektive 2,3 procent.

I sin förra prognos, i juni, räknade Nordea med en BNP-tillväxt på 2,7 procent 2014 och 2,4 procent 2015.

Riksbankens reporänta väntas ligga på 0,25 procent i december i år, 0,25 procent i december 2015 och 1,00 procent i december 2016.

Nordea skriver samtidigt att inflationen i Sverige är låg. Även om den stiger framöver kommer den inte att nå Riksbankens 2-procentsmål under prognosperioden.

"Höjda skatter, som både regering och opposition aviserat, bidrar till en högre inflation. En socialdemokratiskt ledd regering kan medföra fler höjda skatter och därmed ge större effekt på inflationen. Givet vår inflationsprognos räknar vi med att Riksbanken ligger still fram till våren 2016 för att då höja reporäntan", säger chefekonomen Annika Winsth.

Relaterade artiklar


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.