Fotograf: TT

Sparad el gav gladare personal - och är bättre för djuren

Kolmårdens djurparks energibesparingar gav sänkta kostnader, varmare vatten till delfinerna och gladare personal. Nu kan djurparken vinna pris för sitt arbete.

Djurparkens ledning bestämde i slutet av 2012 att de skulle starta ett arbete för att sänka energiförbrukningen. Sedan dess har mycket hänt. Peter Gustavsson, ansvarig för energisystem, tycker att målet på 10 procent sänkt förbrukning under 2013 var tufft.

"Jag var säker på att vi skulle klara det, men utmaningen låg i att hinna göra det under så kort tid."

Projektet fick en summa pengar att använda fritt samtidigt som de 10 procenten räknades in som minskad energikostnad i budgeten. Till slut uppnåddes målet med hela 13 procent och i dag är djurparken uppe i 20 procent.

Fokus har legat på enkla tekniska åtgärder som att stänga av oanvänd ventilation samt få olika system att fungera bättre. Arbetet har inte varit helt lätt då det gäller att gå försiktigt fram med hänsyn till djur och personal. Tidigare har förhållanden justerats säsong för säsong, nu har det tagits ett steg längre genom att justeras från dag till dag.

Det närmaste året ska fokus flytta till att engagera och utbilda personalen. Då det under första året krävdes snabba resultat var inte personalens beteendemönster det första man försökte påverka.

"Det är lätt att åstadkomma mycket med stora resurser men betydligt svårare att göra det med små. Det kräver effektiva arbetsmetoder", påpekar Peter Gustavsson. En effekt har blivit att de började reflektera över tidigare självklara förhållanden för djuren. I delfinariet ledde en sänkning av ventilationen till höjd vattentemperatur. För delfiner spelar inte temperaturen någon stor roll, men personal fick bättre arbetsmiljö. En energiminskning som blev positiv för både miljön och förhållanden.

Omsättning: 282 Mkr.
Resultat: -8 Mkr.
Antal anställda: 278.
Besparing: Minskad energiförbrukning med 19 procent, en besparing på cirka 3 Mkr. 

Faktaruta

E-Prize 2014:
E-Prize är ett samarbete mellan E.ON och Veckans Affärer. Det är näringslivets mest prestigefulla energipris och belönar små och stora företag i Sverige, som på ett innovativt och effektivt sätt arbetar för att spara energi. Och samtidigt skapar bättre affärer.
Priset delas ut den 8 oktober.

JURYN:

MARIA SUNÉR FLEMMING, energi- och klimatexpert, Svenskt Näringsliv 
MARTINA KREUGER, energiexpert, Greenpeace
MATTIAS ERIKSSON, chef tillväxtavdelningen, Energimyndigheten
JONAS ABRAHAMSSON, vd, Eon Nordic 
FREDRIK PETTERSSON, vd, Stena Aluminium – 2013 års vinnare av E-prize
PER OLOF LINDSTEN, redaktör Veckans Affärer (juryns ordförande) 

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.