Fotograf: Wikimedia

Företag anställer på känsla

"Betygssnitt är värdelöst som kriterium vid anställning... Det säger ingenting." Nu vill företagen att du är duktig på att förstå känslor - och att använda dem.

I USA är trenden tydlig. När alla kandidater har perfekta CVn och betyg letar företagen efter andra faktorer att jämföra. Jättar som Google, L'Oreal och AT&T lägger stor vikt vid att testa din EQ, din emotionella intelligens. Förkortningen EQ kommer från begreppet Emotional Quotient (emotionell kvot) och introducerades 1990. EQ bedöms utefter hur väl du kan:

  • Korrekt uppfatta känslor hos dig själv och andra
  • Använda känslor för att underlätta ditt tänkande
  • Förstå känslors betydelser
  • Ha kapacitet att hantera de känslor som kan uppkomma

TalentSmart, en ledande konsultfirma inom EQ, hävdar att 75% av alla företag på Fortune 500 använder sig av deras tjänster. 

De fyra färdigheterna som mäts när man undersöker EQ är basen för det populära MSCEIT, Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, skriver Ozy. Under detta test får kandidaten reagera på en serie olika fiktiva situationer. Eftersom att det i många fall inte går att bedöma om reaktionen var "rätt" eller "fel" utifrån enbart kandidatens svar så jämför man dessa med vad en större testgrupp svarat. På det sättet blir det konsensus som avgör vad som är ett mer korrekt svar. Vissa rekryterare hyllar denna typ av test, medan andra ser det som problematiskt att testet belönar dem som håller sig till sociala normer och på det sättet riskerar att leda till en mycket homogen arbetsplats.

TIPS: "Vilket är ditt favoritdjur?" 10 chefer om vilka intervjufrågor som är deras favoriter och varför

Ett annat populärt test är TEIQue, Trait Emotional Intelligence Questionnaire, som i flera år byggts upp av Dr. K.V. Petrides. Petrides är en av pionjärerna inom egenskapsbaserade EQ-tester och har grundat ett av de främsta forskningscentrena för personlighetsforskning vid University College London.

TEIQue mäter 15 karaktärsdrag som är kopplade till emotionell intelligens, exempelvis anpassningsförmåga, bestämdhet, förmåga att reglera sina egna känslor, självaktning och stresshantering. Resultatet tas fram genom att kandidaten själv fyller i ett frågeformulär. Den främsta kritiken mot denna mätningsmetod är att då kandidaten fyller i formuläret själv kommer denne att svara utefter vad den tror är rätt, istället för att försöka vara så ärlig som möjligt. 

Petrides hävdar att det är bra att kandidaten fyller i formuläret själv. "Det finns inget som är viktigare än vår självbild. Och om man vill få en tydlig bild av hur personen faktiskt är kan man bekräfta resultatet genom 360 graders bedömning." Detta innebär att man också låter individer i kandidatens närhet svara på formuläret med kandidaten i åtanke, skriver Ozy.

TIPS: De vanligaste lögnerna i CV:et

TEIQue-testet har blivit översatt till flera språk och används varje månad av tusentals företag. Petrides tror att testets popularitet beror på att många företag insett hur förödande en felrekrytering kan bli. När man enbart fokuserar på en kandidats intellektuella och tekniska färdigheter, och skjuter undan det mänskliga, så blir risken större att rekryteringar leder till obalans i organisationen. Dessutom är det dyrt. Rekrytering och personalfrågor upptar en stor del av flera stora amerikanska bolags budget, skriver Ozy. 2010 uppskattade Zappos vd Tony Hseieh att felrekryteringar varje år kostade över 100 miljoner dollar för företaget. 

En av anledningarna till EQ-mätningarnas ökade popularitet är alltså att man med dessa metoder hoppas kunna minska antalet felrekryteringar ordentligt. Dessutom tror man på idéen att metoderna kan skapa en öppnare och mer dynamisk arbetsplats. Dessa efterforskade tester öppnar upp för större mångfald på en arbetsplats, då man kommer bort från tänket kring att kandidaten ska "passa in i kulturen".

Google är ett företag som älskar denna typ av tänkande. De anställer allt fler som helr saknar exam efter att personalchef Laszlo Bock insett att "Betygssnitt är värdelöst som kriterium vid anställning... Det säger ingenting." Istället söker Bock efter kognitiv förmåga, ödmjukhet och tecken på att kandidaten skulle bli en bra framtida ledare. 

Det finns kritiker som hävdar att fokuset på en hög EQ har en tung baksida. Många ökända diktatorer har ansetts ha högt EQ. "Individer med högt EQ kan använda sina förmågor för att lyfta sig själva - på andras bekostnad" säger Martin Kilduff, professor på University College London. 

Petrides tror dock att ett fokus på EQ är positivt. Att värdera emotionell erfarenhet, både personlig och professionell, är "det enda pålitliga sättet att säkerställa långvarande lycka och genuin framgång i livet." säger han.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.