Fotograf: Wikimedia

Ungdomarna glider ur bankernas händer

Ungdomarna håller på att bli ett rejält huvudbry för storbankerna. En stor andel är missnöjda med sina banker. Och de har redan sina favoritföretag som de vill ska ta över bankväsendet.

I rapporten "The Digital Disruption in Banking 2014" visar konsultföretaget Accenture att såkallade "millennials" håller på att bli ett rejält huvudbry för de traditionella bankerna.

Undersökningen omfattar knappt 4000 personer i åldersgruppen 18-29 år från USA och Kanada.

Milenniegruppen är en viktig källa till nya kunder för bankerna, men enligt rapporten är en majoritet villig att lämna affärsbankerna helt och hållet.

72 procent säger att de kan tänka sig att sköta sina banktjänster hos företag som de redan har relationer till och som har sin tyngdpunkt utanför banksfären. Till exempel säger 29 procent av de svarande att de skulle tänka sig att använda banktjänster av Apple eller Google, om de erbjöd sådana. Allra flest, 50 procent, skulle kunna tänka sig att använda betaltjänstföretaget Square.

67 procent av de tillfrågade är missnöjda med sin bank, både när det gäller den fysiska och den digitala upplevelsen.

39 procent av millenniegruppen kan tänka sig att att använda en digital bank som inte har några fysiska kontor (motsvarande siffra för gruppen över 55 år är 16 procent).

94 procent i gruppen använder internetbanker och 72 procent använder banktjänster i mobilen.

71 procent anser att förhållandet till banken är rent transaktionsmässigt, snarare än en djupare och långvarig relation.

Relaterade artiklar


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant