Fotograf: Holger Ellgaard

Ingves vill lära svenskarna att betala tillbaka lån

Riksbankschefen Stefan Ingves menar att svenskarnas attityd till lån eldar på bomarknaden och sätter oss i skuld. Vice riksbankschefen stämmer in och kallar den svenska situationen exceptionell.

Det är viktigt att Sverige kommer tillbaka till en bättre amorteringskultur, vilket skulle lätta på prisökningarna på bostadsmarknaden och minska riskerna med hushållens skuldsättning.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves i en utfrågning i finansutskottet på tisdagen.

Med små ränteförändringar blir det inte så stora effekter på skulder eller andra delar av ekonomin. Det handlar mer om att "i marginalen" påverka hushållens skuldsättning. Men denna fråga lever i ett annat tidsperspektiv, bortom prognosperioden, och det är svårt att hitta en lagom avvägning.

Amorteringskrav är en rimlig åtgärd i den meningen att vi bör återföra beteendet i Sverige att vi amorterar. Om vi tittar på länder som till exempel Kanada, Finland och Israel är amorteringstiden cirka 30 år.

Det behöver inte nödvändigtvis vara så även i Sverige, men vi bör hitta något som är rimligt utifrån svenska förhållanden. Hittar vi det får vi en bättre balans på bostadsmarknaden och bostadsprisökningen inte är fokus på samma sätt som tidigare. Men det handlar om långsiktiga frågor.

Vice riksbankschef Martin Flodén konstaterade också att små ränteförändringar inte påverkar skuldsättningen så mycket, men kommunikationen om detta har gjort att det diskuteras mycket i Sverige och det kan leda till åtgärder inom andra politikområden, vilket är bra.

Det är en exceptionell situation i Sverige där få amorterar och där många har rörlig ränta. Det är önskvärt att amortering är normalfallet, om det behöver ske med lagstiftning eller på frivillig väg är en fråga som de behöver återkomma till, bland annat inom det finanspolitiska rådet, sade han. Även frågan om bolånens löptider är viktig att återkomma till.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant