Fotograf: Wikimedia

Experten tipsar: 3 steg för framgång i finansieringsbranschen

Ett stimulerande arbete är en viktig förutsättning för god livskvalitet, men vad bör man egentligen tänka på för att ständigt utvecklas och nå nya mål i karriären? Här är 3 viktiga steg för att nå framgång.

De flesta av oss vill gärna ha en tjänst på en ledande organisation i en inspirerande tillväxtbransch;  ett växande företag i en växande bransch innebär ofta många utvecklingsmöjligheter och stimulerande utmaningar. Finansieringsbranschen är ett bra exempel på ett område där det just nu händer mycket. I finanskrisens spår har fler företag tvingats utforska ett bredare spektrum av finansieringsmetoder eftersom tillgången till krediter blivit stramare och banklån har blivit svårare att få.

En bransch som växer och samtidigt hjälper andra företag att växa är en inspirerande sektor att utvecklas i. Men det räcker inte att vara i rätt bransch, minst lika viktigt för karriären är det att tänka på vilket företag man arbetar för. Därför är det en god idé att fundera på om finansieringsföretaget man jobbar för eller vill söka sig till är en strategisk plats för karriären. Denna artikel tar upp tre frågor som kan vara till hjälp för att ta reda på det.

1. Är företaget en stabil aktör med ett långsiktigt engagemang och god tillväxt?

Med de senaste årens globala lågkonjunktur i åtanke är det viktigt att först och främst ta reda på hur företaget reagerat under denna tid.  En del aktörer i branschen har lämnat vissa markander, eller till och med lämnat finansiering helt. Ur ett karriärperspektiv är det viktigt att tänka långsiktigt och fokusera på stabila aktörer som stannat kvar på marknaden även när det varit tufft. Detta brukar vara ett bevis på att finansieringsföretaget har valt sina marknader noggrant och förstår dessa väl.

Man bör även tänka ett steg längre och fundera över företagets tillväxt och expansion. En aktuell studie från LinkedIn visar hur bättre möjlighet att befordras är den främsta anledningen till att medarbetare söker sig till nya arbetsgivare. Ett företag med lönsam tillväxt och goda marginaler har bättre förutsättningar att erbjuda motiverade medarbetare nya arbetsuppgifter och positioner. Undvik företag som försvinner så fort det blir tufft och leta istället efter erfarna aktörer som förstår marknaden och som det går att växa med.

2. Erbjuder företaget internationella möjligheter och satsar man på utveckling och innovation?  

Företag med en internationell verksamhet kan dels låta sina medarbetare utveckla spetskompetens inom sitt fält men kan även erbjuda karriärmöjligheter utomlands – något som lockar många, speciellt unga idag. Enligt en studie som Universum tagit fram vill 22 % av svenska studenter vid toppuniversitet arbeta utomlands när de påbörjar sin karriär. På internationella företag skapas en dynamisk mångfald och nya perspektiv, idéer och arbetssätt kan nyttjas. Genom att ta reda på om företaget tagit sig in på nya utländska marknader, samt om de expanderar på de marknader där de redan är etablerade, är det lättare att avgöra om man kommer kunna dra nytta av alla de fördelar som en internationell arbetsplats medför.

Lika viktigt som det är att se över företagets internationella expandering är det att tänka på om företaget är innovativt och ständigt utvecklar sin verksamhet. Att kunna förutse trender och identifiera nya möjligheter är avgörande för organisationens konkurrenskraft. Aktörer som inte tänker nytt riskerar att tappa mark, kunskap och kompetens. Innovation handlar dock inte bara om hur företaget utvecklar nya produkter och tjänster utan även hur man arbetar för att förbättra sina arbetsprocesser och öka sin effektivitet. Innovativa och effektiva arbetsprocesser gör det lättare för de anställda att fokusera på sina kompetenser istället för att lägga onödig tid på administration, vilket leder till mer produktivt arbete och bättre utveckling. Satsa därför på att utveckla karriären med ett företag i framkant.

3. Arbetar företaget aktivt med kompetensutveckling  och mångfald?  

Förutom att tänka på företagets expansion, innovation och tillväxt är det såklart viktigt att ta reda på hur företaget arbetar med att utveckla sina medarbetares kunskaper och färdigheter. En undersökning som Forbes gjort visar att brist på kompetensutveckling är en vanlig anledning till att medarbetare lämnar sina arbetsgivare. Svenska ekonomistudenter rankade nyligen “ledare som stöttar min utveckling” som det absolut viktigaste med en ny arbetsgivare. För att bättre förstå hur företaget satsar på sina anställdas utveckling är det viktigt att fundera på hur de arbetar med kompetensutveckling för ledning och personal. Ta reda på om det finns tydliga program och väldokumenterade metoder för att ge medarbetare feedback och återkoppling, samt diskutera karriärsmål och utveckling. Vissa företag arbetar med interna rekryteringsplattformar där kandidater kan söka nya positioner på olika avdelningar nationellt och internationellt, sådana väletablerade och transparenta metoder för kompetensutveckling ger bättre förutsättningar att utvecklas och nå sina mål.

Det är dessutom viktigt att fundera på om företaget arbetar med kompetensutveckling ur ett mångfaldsperspektiv med fokus på kunskap och prestation. Trots att mycket förändrats till det bättre är kvinnor fortfarande underrepresenterade i ledande positioner. Även om 60 % av medarbetare i finansbranschen är kvinnor har bara 19 % ledande positioner enligt en aktuell studie från PwC. Företag med tydligt framtagna strategier och riktlinjer för mångfaldsarbete är mer sannolika att erbjuda kompetensutveckling baserad på kunskap och prestation som inte begränsas av ett trångsynt förhållningssätt till olikheter. Ett företag som satsar tydligt på att deras medarbetare ska utveckla sina färdigheter på lika villkor är en bra plats att växa på.

Sammanfattningsvis är finansieringsbranschen en stimulerande tillväxtbransch med många möjligheter, men för att verkligen utvecklas är det även viktigt att fundera över vilket företag man arbetar för. Spendera lite tid på att ta reda på om företaget i fråga är en strategisk plats för dig och din karriär. Förutom att fundera på om företaget växer, expanderar globalt samt utvecklar sin verksamhet bör du även veta vad de erbjuder för möjligheter för dig att utvecklas; leta efter ett växande företag som du kan växa med.

Om författaren:
Peter Sundkvist arbetar som HR Partner på Siemens Financial Services. Bolaget har inte betalat Veckans Affärer för att publicera denna text, utan blivit tillfrågade pga ämnesexpertis. 

MISSA INTE: "Anders Borgs nya karriär - toppjobb på investmentbank"

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST