Man kan lära sig mycket av innovativa företag, men efterapning garanterar inte framgång; tvärtom leder det ofta till misslyckade resultat. Fotograf: Wikimedia

Så förvandlar du företaget med hjälp av strategi och innovation

Att skapa ett innovativt företag är svårt - de flesta medarbetare går inte upp ur sängen på morgonen taggade till tusen för att vinna en procentenhet i marknadsandel. Så här gör du för att förvandla ditt företag i grunden.

En av de vanligaste frågorna vi får från kunder är hur vi kan hjälpa dem att förändra sin organisation för att bli mer innovativ och att skapa en kultur av kontinuerlig innovation som gör strategisk förnyelse möjlig. 

En enkel fråga, men en stor utmaning. Den berör grunderna i varför någon överhuvudtaget skulle vilja starta ett företag. Företag finns till på grund av möjligheter och möjligheter är anledningen till att vi förnyar. Men vad möjliggör framgångsrika innovationer och hur förankrar vi innovationskulturen? Mycket har skrivits om det, och baserat på 20 års arbete med klienter har vi på Strategos våra egna åsikter om hur man uppnår detta.

När folk läser eller hör om framgångsrika företag som hittar den ena bra möjligheten efter den andra så beundrar de dem försöker att förstå hur de gör det. Apple, Google, Lego,Virgin och liknande företag, har alla stora berättelser att dela och vart och ett är värdefullt att studera. 

Men benchmarking, kopiering eller efterapning garanterar inte framgång; tvärtom leder det ofta till besvikelse. Om ambitionen är att förvandla din organisation till en där innovation är kärnan, då finns det bättre sätt.

Vi tror att det finns tre viktiga faktorer som företag bör fokusera på för att ta itu med denna utmaning:

1. Skapa ett tydligt syfte för organisationen

2. Använda det syftet till att få innovationer att ske, från dag ett

3. Få syftet att "fästa" i din organisation

SKAPA ETT SYFTE

Ofta uppger företag sina mål i siffror, t.ex. marknadsandel, procentuell tillväxt, marginaler etc. Men problemet med siffror är att de mycket sällan upphetsar oss. Om inte vi diskuterar världsrekord.

Vi vill hävda att de flesta människor inte går upp ur sängen på morgonen för att vinna en procentenhet i marknadsandel. De behöver ett tydligt syfte för att knyta an på en mer känslomässig nivå, något som är engagerande, spännande och ger en övertygande skäl och en tydlig riktning för att söka möjligheter för verksamheten.

Ett syfte bör beskriva vad företaget strävar efter, en ambition man vill uppnå. Det ska vara tydligt kopplade till möjligheter eftersom det är kärnan i varför vi gör affärer. Och ambitionen måste anges på rätt nivå. På ett projekt hörde jag nyligen Gary Hamel (grundare till Strategos och professor i företagsekonomi) berätta för en grupp av ledande befattningshavare att "du kommer aldrig att överträffa dina ambitioner". Det innebär att om du sätter målet för lågt kommer du inte sätta människors fantasier i rörelse. Sätt ribban tillräckligt högt och folk kommer att inse att 'business as usual' inte kommer att räcka, istället måste de förnya sig.

Vår strategi bör informera i detalj om den ambitionen eller framtida tillståndet som vi vill uppnå. Det ger oss riktning och driver oss att göra tydliga val om var vi ska spela och hur vi kommer att vinna.

Det är därför som strategi och innovation är mycket nära knutna till varandra. Möjlighet stärker strategi och strategi driver val kring vilka möjligheter som ska fullföljas och vilka som ska ignoreras.

FÅ INNOVATION ATT HÄNDA

Möjlighet driver innovation medan processer och organisation hjälper innovation ska ske på ett effektivt sätt och upprepade gånger. Ja du behöver utforma processer, utveckla förmåga och rätt organisation som stödjer innovation på längre sikt. Men innovation är i grunden att skapa spänning, att förverkliga människors idéer; den har förmågan att mobilisera team att fokusera på att leverera något nytt och av värde för verksamheten. Folk blir i allmänhet inte upphetsade över processer eller en organisatorisk utformning. Om du börjar där så dödar du det momentum du eventuellt skapat.

Istället fokuserar vi på att driva innovationsutmaningar som aktiverar och verkställer vår strategi. Dessa utmaningar sträcker sig från det som vi kallar för tidigt stadium (bredare områden som behöver utforskas) till sent stadium (specifika idéer som vi vill förverkliga) och från innovationsledning till frontlinjen (engagera organisationen i stort, eller ännu mer, för dina idéer).

Så snarare än att fokusera på "den stora planen" som du förmodligen ändå inte kommer att få rätt första gången, så är det bättre att börja skapa nytt, skapa momentum, att ta bort uppenbara hinder på vägen och lära sig vad som fungerar bäst i din situation och dina omständigheter. Att planera hur man förnyar bör vara en iterativ process medan du levererar verkliga resultat för företaget, aktiverar strategin och motiverar människor att driva på innovation med sina idéer, kreativitet och uthållighet för att få det att fungera. Det är den största lärdomen och du kommer att vinna på att finjustera innovationssystemet för att få det att fastna.

FÅ DEN ATT FÄSTA

Att få din strategi och innovation att fästa försäkrar att det du har börjat bygga håller över tid och gör att du kan utvecklas i takt med förändrade omständigheter, det vill säga strategisk förnyelse.

Innovationsutmaningar är ett bra sätt att få din strategi att fästa, bygga momentum och kommunicera konkreta resultat för verksamheten. Innovationsutmaningar föder samarbete, engagerar och gör det möjligt för oss att utveckla kapacitet i organisationer från dag ett.

När team arbetar på innovationsutmaningar kommer de att lära sig att anta nya beteenden genom specifika verktyg och tekniker och förstå de principer som stöder dem. Principerna hjälper teamen att anpassa tillvägagångssättet för att passa deras särskilda behov.

Systemiska utmaningar kräver systemiska lösningar och att bygga en förmåga för innovation är bara en del av det systemet och som vi tar itu med genom innovationsutmaningar samt genom att driva utbildning och träning runt kritiska kompetensmoduler. Andra element inkluderar portföljplanering, innovationsprocesser, organisatorisk struktur, mått och mätetal, ledarskap etc

 Att få det att fästa är absolut nödvändigt för att göra innovation som en del av företagets DNA samt för att kunna skala upp innovationsförmågan inom företaget. Men detta bör inte vara startpunkten för ditt arbete med att transformera ditt företag. Istället är det ett fokus på strategi och innovation som blir din startpunkt mot ett mer innovativt företag.

Artikeln publicerades av Strategos, konsulter inom strategi och innovation.

Förmedlat av Annika Steiber, PhD.

MISSA INTE: "Två av världens bästa inkubatorer finns i Sverige"

Relaterade artiklar


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.