1 av 5
Bildspel: Några av fastighetsbossarna som hjälper till att krossa gubbväldet i branschen. Klicka dig vidare i bildspelet för att möta några av fastighetsbolagens toppar. Fotograf: Simon Paulin

Fastighetsbossarna krossar gubbväldet

I den traditionellt mansdominerade branschen har 29 av de tyngsta bolagen numera en kvinna som vd. Branschen är på god väg mot jämställdhet i toppen och här är några av kvinnorna som krossar gubbväldet.

I den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen har 29 av de tyngsta bolagen numera en kvinna som vd, varav tre basar för börsnoterade bolag. Och andelen fortsätter att öka, såväl i ledningsgrupper som i styrelser. Branschen är på god väg mot jämställdhet i toppen.

Innanför glasfasaden på det relativt nybyggda Kungsbrohuset, även kallat Schibstedhuset, samlades ett gäng fastighetsdirektörer för ett möte. Många köpare, såväl svenska som utländska, hade visat intresse för den energisnåla byggnaden med dubbla fasader som använder spillvärme från närliggande Stockholms centralstationen för uppvärmning. 

Men nu var det bara en köpare kvar och dags för affär. 

På ena sidan bordet satt Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen som två år tidigare byggt Kungsbrohuset, transaktionschef Josephine Björkman och regionansvariga Jennie Kastengren, båda på Jernhusen, företagets jurist Kajsa Westerdahl och Louise Richnau från mäklarbyrån Leimdörfer. 

På andra sidan satt köparen Folksam, representerad av Birgitta Stenmark, ansvarig för alternativa placeringar, bolagets jurist Erika Åslund från Advokatfirman Cederquist tillsammans med Susanne Sundeman från rådgivaren Tenzing. 

Priset för det energisnåla glashuset blev 2,1 miljarder kronor. 

"I den här affären hade vi kvinnor i alla roller, men det är fortfarande ganska ovanligt", konstaterar Kerstin Gillsbro. 

För branschkollegan Agneta Jacobsson, vd sedan tio år tillbaka för den svenska verksamheten i den numera Australienägda fastighetskonsulten DTZ, var det mycket av en aha-upplevelse när hon för en tid sedan satt i ett sammanhang med enbart kvinnor. 

"Helt plötsligt gör kvinnor affärer med andra kvinnor. Det är ett stort skifte i den här branschen, ett slags tipping point. Nu är vi så många så att mängden i sig gör att det blir fler. " I den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen finns i dag inte mindre än 29 kvinnliga vd:ar i de tyngsta aktörerna i branschen, varav 3 i börsnoterade fastighetsbolag. 

Det visar en inventering som Veckans Affärer gjort. 

I årets rapport från stiftelsen Allbright, som verkar för mer diversifierade ledningsgrupper och styrelser, hamnar de börsnoterade fastighetsbolagen på tredje plats bland sektorerna med en ökad andel kvinnor i såväl ledning som i linjen jämfört med året innan. 

En rykande färsk undersökning som skickats till cirka 600 vd:ar i medlemsföretag i fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo visar att andelen kvinnliga chefer och kvinnor i ledningsgrupper ligger mellan 36 och 37 procent. Det är klart högre än i de börsnoterade bolagen. 

Och klart högre än i de flesta andra länder konstaterar Agneta Jacobsson på DTZ. 

"När mina brittiska kolleger frågor mig om tips för en jämnare könsfördelning kan jag bara konstatera att vår föräldraförsäkring är avgörande. Jag har en del kvinnliga kolleger i Asien som gifter sig och konstaterar att de aldrig kommer att kunna kombinera barn och karriär. Så ska det inte behöva vara", menar hon. 

Grunden till den ökande andelen kvinnliga chefer i fastighetsbranschen läggs dock redan på högskolan där intresset för branschen ökar. 

Statistik från Kungliga Tekniska högskolan, KTH visar att de två utbildningar som främst riktar sig mot fastighetsbranschen, Samhällsbyggnad, tidigare Lantmäteri, samt Fastighet och finans, attraherar allt fler kvinnor. Andelen kvinnor på Samhällsbyggnad har legat mellan 42 och 55 procent mellan 1998 och 2009 och för Fastighet och finans, som startade 2006, är mot svarande andel 35 till 59 procent. Antalet kvinnor som påbörjat dessa två utbildningar på KTH har stigit från cirka 40 stycken 1998 till strax under 100 år 2009. Även om en del av dem försvinner på annat håll ger det självklart en långsiktig effekt på branschen. 

"När jag började på LTH 1982 var vi 25 procent kvinnor. Det var helt unikt och första gången någonsin det passerade 20 procent", berättar Jernhusens vd Kerstin Gillsbro. 

Ett annat tecken i tiden med koppling till KTH är Don-orden. Medlemmarna i orden, i dag 45 till antalet, är tidigare studenter som jobbar eller har jobbat i bygg- och fastighetsbranschen och som nu vill hjälpa till att slussa in fler studenter i branschen. 

"Den första medlemmen valdes in i Don 1967 och den första kvinnliga medlemmen 1995. Mellan 2003 och fram till i dag har det valts in 10 nya kvinnor", berättar Agneta Jacobsson som själv valdes in 2007. 

Under tiden har branschen förändrats, mognat, breddats. 

"Det är en bransch som fascinerar och som i dag innehåller allt från samhällsplanering och arkitektur via tegelstenar och betong till hyresgäster och varumärkesfrågor. 

Såväl mjuka som hårda frågor. Det är kanske inte vad man först tänker på när man säger fastighet", menar Agneta Jacobsson. 

Kraven på människor i ledande befattning har också förändrats, inte minst i fastighetsbranschen

Bilden av den starke mannen som pekar med hela handen är inte så nutida, menar Elisabeth Stuart, teknisk direktör på hotellkoncernen Carlson Rezidor. 

"Dialogen, att hantera alla intressenter i processen, har blivit viktigare. Det är bättre att ta in dialogen tidigt i stället för att man hamnar i sena konflikter. 

Det är kanske ett kommunikationssätt som kvinnor är bättre på", säger Elisabeth Stuart som är utbildad arkitekt. 

Behoven hos de som nu kommer ut på arbetsmarknaden kan också vara till fördel för ett kvinnligt ledarskap generellt menar Agneta Jacobsson. 

"1980- och 1990-talister har ett stort behov av 'likes' och ett coachat ledarskap. De är extremt duktiga och affärsdrivna men har familj, miljö och etik högt på agendan. Det tror jag inte är till nackdel för kvinnligt ledarskap utan snarare tvärtom. Samtidigt vill jag verkligen betona att såväl kvinnor som män kan vara goda ledare. " Även andra roller i branschen har förändrats. Inte minst till följd av en ökad transparens. 

"Om man tittar på mäkleri som vi på DTZ bland annat arbetar med, är det en stor skillnad mot tidigare. 

Då var ju väskdängare nidbilden av en mäklare. 

De hade ofta ett informationsövertag och var de enda som visste till exempel att en viss fastighet var till salu. I dag, med en utbredd transparens, handlar det i stället om att kunna hitta bra lösningar och kunskap i ämnet. Det tror jag också talar för kvinnor", säger Agneta Jacobsson. 

Charlotte Strömberg, styrelseproffs med lång erfarenhet från fastighetsbranschen, har tidigare benämnt den som unik när det gäller att få ledaransvar tidigt. En plantskola. Agneta Jacobsson håller med. 

"Fastighetsbranschen innehåller massor med ledande positioner. De kanske inte alltid omfattar så mycket personalansvar men däremot annat ansvar som att leda en ombyggnad av ett hus eller inreda en lokal. Professionaliseringen av branschen har också gjort att det finns många bra positioner som kan ta en uppåt, inte minst traditionellt kvinnliga som personal , marknadsföring, retail. Men det är ju inte bara där tjejer tagit sig in, utan i hela bredden."

Nätverkens betydelse ska inte heller underskattas.  I fastighetsbranschen finns ett antal kvinnliga nätverk. Fastella och Acacia är två exempel. 

"Jag har verkligen aldrig haft ett jättebehov av att vara med i kvinnliga nätverk, men rätt nyss fick jag möjligheten att gå med i Acacia. Jag måste säga att det har varit fantastiskt. När jag nyligen fick en styrelseposition i AMF Fastigheter fick jag verkligen en inblick i det där som jag förstått att killar alltid haft - men gud vad roligt och en dunk i ryggen från andra i branschen. Det kändes jätteroligt", säger Agneta Jacobsson. 

Elisabeth Stuart sitter sedan ett och halvt år tillbaka, vid sidan av tjänsten som teknisk direktör på Carlsson Rezidor, i styrgruppen för Fastella. Fastella är ett öppet nätverk för kvinnor i fastighetsbranschen med cirka 300 medlemmar. 

"Fastella ger kvinnor i branschen en bra plattform, sprider kunskap men framför allt lyfter vi fram kvinnor på olika positioner i branschen", säger Elisabeth Stuart. 

Nätverkens inriktning har i takt med att andelen kvinnor på ledande positioner ökat förflyttats alltmer mot affärer och erfarenhetsutbyte från att tidigare varit mer sociala och stöttande i sin karaktär. 

På den internationella fastighetsmässan MPIM som hålls varje år i Cannes syns också ett skifte. 

"Jag har varit där i massor med år och det har aldrig varit någon kö på tjejtoaletten. Men nu är det faktiskt det. Jag har varit med och startat en tjejmiddag på plats och här hemma har nyligen också startats en grupp för kvinnliga vd:ar i branschen. Vi har haft ett första möte och då är det affärsprat som gäller. Precis som när manliga vd:ar möts", säger Agneta Jacobsson. "Det är väldigt positivt för branschen att mångfalden ökar. Nu behöver vi bara arbeta med etnisk mångfald. Där ligger Sverige efter." 

Relaterade artiklar