"Företagen duger inte för de bra cheferna"

Tillväxtbolagen slåss om talangerna och cheferna går i pension. VA:s spanare menar att problemet inte ligger i att hitta dugliga chefer - utan för chefskandidater att hitta företag som duger.

Var tredje företag har svårt att hitta personal som duger. Under de närmaste tio åren går intemindre än 125 000 chefer i pension. Det är 48om dagen, enligt chefsorganisationen Ledarna. Problemet har bubblat länge och härom veckan kom nya krav från Svenskt Näringsliv att ytterligare underlätta arbetskraftsinvandring. 

Samtidigt släppte Kairos Future en ny rapport som identifierar en underskattad chefsresurs, långt ifrån använd till sin fulla potential. Ett chefssegment som märkligt nog ännu lever i skuggtillvaro, men bättre utnyttjad har en enorm potential att skapa den tillväxt vi alla så desperat suktar efter. 

Kolla rapportens beskrivning: 

Hen brinner för sitt chefsjobb. Det roligaste är att få utveckla medarbetarna. Hen vill att företaget svarar mot den passionen, att hens passion för jobbet tas emot som en positiv kraft. Detta är det viktigaste när hen väljer arbetsplats. 

Hen väljer ett företag som har värderingar som stämmer överens med de egna. Orsaken till att hen är chef är möjligheten att förändra - i linje med de egna värderingarna. Chefsjobbet är en förlänging av livet. Därför är flexibilitet näst viktigast - så att man självständigt kan kombinera arbetslivet med resten av livet. 

Det företag som får det att klicka med den här chefstypen har m a o en medarbetare som gör företagets agenda till sin egen. 

Den närmaste chefen är avgörande för hen. Bra chefer attraherar. 

Vilket skapar en positiv spiral i rekryteringen för de bolag som lyckas locka hen till sig. 

Hen tror på sig själv och vet vad hen vill. Hen strävar mot toppen. 

Det bolag som inte ser och tar vara på den strävan förlorar dock hen som medarbetare. 

Men det är inte särskilt svårt, eller dyrt, att få utväxling av den här gruppen. 

Det hen behöver för att fullt utvecklas i sin ledarkarriär är en tydlig karriär- och komptensplan, flexibilitet i sitt arbete, att ledningen ser och lyfter fram hens arbete, en senior mentor. 

Lönen är inte oviktig, men rankas som den minst viktiga av orsaker när en ny arbetsgivare ska väljas. Det ligger mer på en "hel och rennivå". Alltså: en enorm drivkraft, lust och passion för företaget som i sig lockar fler chefer av samma sort. Till kostnaden av bekräftelse, flexibilitet, och personligt stöd. Inga mostruösa lönesummor, bonusar, dyra utbilningar eller aparta fringisar. Vilka företag vill inte ha en sån? 

Ganska många visar det sig. Gruppen som rapporten Stjärnkraft, utgiven av Kairos Future och rekryteringsbolaget WES, handlarom är kvinnor. 

Rapporten visar nämligen att företagen inte lyckas ta hand om denna resurs något vidare. Över hälften av de 2 000 tillfrågade kvinnorna svarar i undersökningen att de blivit diskriminerade på grund av kön. Exempel som uppges i rapporten är: "Att inte bli tagen på allvar, att bli utesluten från inofficiella möten och middagar - inte sällan i den klassiska bastun - eller till och med att bli trakasserad". 

Tre av fyra svarar att kvinnor blir mer ifrågasatta än män. Mer än hälften anser att de måste förändra sig sjäva för att passa in i vad som beskrivs som "en gubbig eller grabbig företagskultur". 

Det tål att tänkas på i ljuset av kraven på ökad arbetskraftsinvandring. 

Om inte företagen klarar av att inkludera människor som talar samma språk och i allt väsentligt har samma kulturella och sociala bakgrund hur ska de då lyckas ta till sig - och behålla! - människor med så många fler olikhetsparametrar? 

Jag drar två slutsatser: 

1. Företag har inte svårt att hitta dugliga chefer. Företag har svårt att själva duga. Och skaffa sig utväxling av den investering kvinnors ledarskap är. 

2. Företag blir, liksom människor, misstänksamma när något som är bra också är billigt. Kvinnor måste kräva vad män kräver för att bli rätt värderade. Pengar. 

PS. 

För övrigt anser jag, en medborgare och därmed en av bolagets ägare, att Ingrid Bonde vore den bästa vd:n för Vattenfall. 


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant