1 av 5
Bildspel: BILDSPEL: Hennes NGS Group har stigit med 900 procent på några år. Klicka vidare för bilder från reportaget. Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin

Hon leder börskanonen som prickat trenden

Med 3 000 läkare, sköterskor och lärare i stallet och en egen konsultkultur har Ingrid Nordlunds NGS Group tagit täten i den allt hetare bemanningstrenden i den offentliga sektorn. Det har gjort bolaget till en av de största börsvinnarna med ett kursrally på 900 procent på tre år.

"Jaha, men vad säger du om att vi avslutar den här intervjun nu?" NGS Groups vd Ingrid Nordlund reser sig halvt från stolen innan intervjun ens har hunnit börja.

Sedan skrattar hon.

VA:s reporter har dristat sig att påstå att Kalmartrakten är en ganska massmedialt död fläck av Sverige, att det inte händer så mycket som drar till sig mediernas uppmärksamhet, och Ingrid Nordlund som har många generationers rötter i Kalmar gör en skämtsam lokalpatriotisk markering.

En skämtsamhet som visade sig redan när Veckans Affärer - med relativt snäv tids ram - skulle boka in intervjun med henne. "Nej, nu känner jag att jag måste ta på mig martyrrollen.

Oj oj oj! Redan i nästa vecka säger du?

OJOJOJ! ", jämrade hon sig för komisk effekt.

Sedan var hon precis så tillmötesgående som man väntar sig från någon som har arbetat länge i bemanningsbranschen.

LÄS ÄVEN: "Köpläge i NGS - branschens bäst skötta bolag"

Nu har hon bott i Stockholm i ett femtontal år, Kalmardialekten är i stort sett bortslipad, och hon har blivit vad hon först kallar "en riktig bemanningsråtta" innan hon känner smaken av ordet i munnen och ändrar sig till bemanningsräv.

Efter ett antal år inom Proffice kom hon till NGS Group som affärsområdeschef år 2008 och blev koncernchef år 2010.

NGS Groups resa därefter har varit uppseendeväckande.

Genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt har koncernen växt från en relativt liten aktör inom bemanning till ett av Sveriges ledande bolag inom personaluthyrning i vården med en marknadsandel på 15-20 procent samt med viss verksamhet inom skola och förskola.

Omsättningen har nästan femfaldigats, rörelsemarginalen har klättrat upp och nosat på 10 procent enskilda kvartal, en hög siffra för bemanningsbranschen, och aktiekursen har mer än tiofaldigats på NGM-listan.

Detta i en bransch som ligger högt på floskeltoppen, alla vill sätta kunden i centrum och "yada yada", men där knappast alla lyckas omsätta det i lyckade affärer.

Under samma treårsperiod har den främsta noterade konkurrenten till NGS Group, Dedicare, haft en besvärande nedåtgående marginaltrend och en svag utveckling på börsen.

Så hur beskriver man framgångs receptet - om man vill undvika de värsta flosklerna?

"Alla i den här branschen är supertrevliga och alla gör allt för kunden", medger Ingrid Nordlund.

"Men uppenbarligen är inte alla lika duktiga på att gå från ord till handling, då hade det inte kunnat gå så bra för oss. Vi har varit försiktiga med att rekrytera från våra konkurrenter, vi vill inte ha branschens kultur, vi vill ha vår egen kultur. Det handlar mycket om att vara på tå och att vara ständigt tillgänglig ..." Vara på tå, där kände jag att det blev floskelvarning.

"Jo, men många av våra konsulter (uthyrningspersonal, till exempel läkare och sjuksköterskor, reds. anm. ) kommer från arbetsplatser där de känner sig tagna för givna, vi anser att vi måste förtjäna våra konsulter varje dag och det innebär att vi till exempel satsar mycket på täta kontakter i en decentrailserad organisation. Vi märker att vi har gott rykte som arbetsgivare eftersom vi får in mycket personal via tips från arbetskamrater. Då kan vi locka till oss bra konsulter och det gör oss attraktiva för våra kunder. " Hon gissar att 75 procent av kunderna finns inom den offentliga sektorn och även den kundgruppen kan ibland känna sig tagen för given när upphandlingen väl är avslutad.

"Vi anstränger oss precis lika hårt varje dag för att förtjäna såväl våra offentliga som våra privata kunder, och trots att det ibland märks ett missnöje med höga kostnader för personaluthyrning till offentlig sektor känner vi inte igen det från våra kunder, vi vet från mätningar att de är väldigt nöjda med oss. "

Uppenbarligen går det inte lika bra för alla, det räcker att titta på Dedicare, vilka är fallgroparna?

"Utan att gå in på vad konkurrenter gör så har vi stenhårt kostnadsfokus. Vi vill inte ha så mycket stabsfunktioner, till exempel har vi ingen personalchef, ingen försäljningschef, i stället får våra chefer lite bredare och intressantare arbetsuppgifter. Det krävs väldigt mycket försäljning för att en stabs person ska bli lönsam och vi vill vara helt säkra på att varje ny anställning bidrar positivt till företaget. " NGS avstår också från egna dyra konsulttjänster.

"När vi gör företagsförvärv så är det jag och Klas Wilborg (finanschef, reds. anm. ) som åker ut och gör due diligence själva.

Det är lätt att tro att man är duktig bara för att man är stor och att kostnaderna då drar i väg, det vill vi undvika. Och det var bland annat det jag menade när jag pratade om att vi inte vill ha in den kultur som finns i branschen, vi vill ha vår egen kultur. " I trappuppgången till NGS Groups huvudkontor i Stockholm sticker klorlukten i näsan, anledningen är att koncernen delar byggnad med Centralbadet. Ingen dålig adress men heller inte något av de mer fashionabla områdena i centrala Stockholm.

"Vi hör inte hemma vid Stureplan", säger Ingrid Nordlund som för att understryka sin kostnadsmedvetenhet.

Kanske är det lite extra viktigt att inte framstå som en goddagspilt när man har den offentliga sektorn som kund, i synnerhet under valåret 2014 då det blåser snåla opinionsvindar kring privata företags vinster på offentligt finansierad verksamhet.

Ibland dyker det upp exempel i medierna på landsting som lägger si eller så många miljoner kronor på att hyra in tillfällig personal från bemanningsföretag, och hur många fasta tjänster skulle inte de pengarna kunna räcka till egentligen, är ofta den underliggande frågan.

Ingrid Nordlund suckar lätt.

"Ofta blir det väldigt missvisande jämförelser.

Fast anställd personal måste man kompetensutveckla, de ska ha semester etc.

Vår vårdpersonal går direkt in i verksamheten, ofta med ett högre patienttryck än den ordinarie personalen eftersom vår personal inte deltar i alla möten och andra typer av verksamheter på arbetsplatserna. Det råder brist i landet på de ofta specialiserade och erfarna läkare och sjuksköterskor som vi tillhandahåller, någon måste ju sköta allokeringen av dessa resurser på ett effektivt sätt så att alla delar av landet kan få tillgång till specialiserad vård. Det skulle inte vara särskilt effektivt om ett operationsteam på ett sjukhus fick ställa in alla operationer därför att de för tillfället saknar en narkosläkare."

Tycker du att ni bidrar till samhällsekonomisk effektivitet?

"Vi skulle inte finnas om vi inte fyllde något behov. Det tar tid att allokera runt resurser så att rätt person hamnar på rätt plats. Om vi tar vår verksamhet riktad mot skolor och förskolor här i Stockholm som exempel, vi är bemannade från klockan sex på morgonen till klockan nio på kvällen och ringer runt och fyller de vikariat som uppstår med kort varsel, där finns det en stordriftsfördel, det skulle knappast vara mer effektivt om varje skola skötte detta själva. " Många pensionerade läkare vars kompetens är eftertraktad kan hålla sig kvar på arbetsmarknaden tack vare bemanningsbolagen.

"Man kan säga att vi är deras försäljnings organisation, om de skulle behöva sköta det själva skulle det kanske inte bli av.

Och bland unga finns det många konsultsjälar med stora behov av rörlighet på arbetsmarknaden, det är accepterat inom ekonomi och teknik och borde vara det även inom vård och skola. När hörde du senast en debatt om alla konsulter som arbetar för Försvarets materielverk?"

Det fackliga perspektivet på personaluthyrning i den offentliga sektorn innehåller ofta både ris och ros. Å ena sidan blir kostnaderna ofta höga vilket riskerar att suga ut för stora resurser ur verksamheten, å andra sidan går den ordinarie personalen på knäna om den inte får avlastning vid vakanta tjänster. När det gäller vården så framhåller Läkarförbundets ordförande Marie Wedin att det å ena sidan sker värdefull kunskapsöverföring mellan olika arbetsplatser när specialister hyrs ut, men att kontinuiteten å andra sidan kan bli lidande när stafettläkare ersätter varandra i för snabb takt och att det går ut över patienterna.

Dessutom menar hon att landstingen skulle kunna göra mer för att locka läkare till de svårtillsatta tjänsterna i glesbygden genom att erbjuda ekonomiska incitament.

"I norska Finnmark använder man den modellen men i Skåne där jag arbetar har vi länge haft ett hundratal obesatta tjänster därför att Region Skåne vägrar tillåta att personal trissar upp sina löner genom att byta vårdcentral", säger Marie Wedin till Veckans Affärer.

Gävleborg är ett exempel på ett svenskt landsting som har försökt locka personal till svårbemannade tjänster genom bonuserbjudanden.

Men det uppfattades som illojalt av andra närliggande landsting och lockade inte till efterföljd. Även för NGS Group är vårdverksamheten, till skillnad från skolverksamheten, i stor utsträckning ett landsbygdsfenomen.

Enligt Ingrid Nordlund arbetar omkring 80 procent av deras vårdpersonal där.

Skulle det vara ett hot mot branschen om landstingen genom ekonomiska incitament blev bättre på att besätta glesbygdstjänster?

"Jag har svårt att se att det finns lösningar som är billigare än de som vi erbjuder. Det blir inte så billigt att erbjuda en ekonomisk bonus efter en viss anställningstid i landsbygden om personalen sticker direkt när de har kvitterat ut bonusen. Att rekrytera personal från Östeuropa är en annan lösning men då kräver språkutbildningen mycket tid och resurser. Sedan så hade vi aldrig klarat av vården utan alla de människor som kommer från andra länder, men det är en annan fråga. "

Märker ni någon skillnad i hur mycket tjäns ter blå respektive röda landsting köper?

"Inte alls. Det handlar snarare om hur svårbemannad deras region är."

Hur ser du på de politiska riskerna - skulle ett regeringsskifte vara negativt för er?

"Jag ser inga bevis för det. Regeringsalternativen är inte tillräckligt tydliga för att man ska kunna dra någon slutsats. Men det finns förstås en osäkerhet och det är inte bra. Jag önskar att den offentliga sektorn skulle bli bättre på professionell uppföljning vid upphandlingar, det skulle hjälpa oss som arbetar mycket med kvalitetsfrågor.

Vi har ingen önskan att konkurrera med lägsta pris, då får man problem med leverans och kvalitet. Vi vill ha utrymme att arbeta med hög kvalitet."

Kommer debatten kring vinster i välfärden påverka er marknad?

"Jag tror nog att det kan dämpa tillväxten. Den totala kakan kommer kanske inte att växa så mycket mer. Det betyder att det blir ännu viktigare för oss att ta nya avtal och marknadsandelar. Vi behöver bli ännu duktigare, jag tror att det blir färre aktörer kvar på sikt och att det blir de som arbetar med kvalitet på riktigt, inte som floskel."

Enligt branschorganisationen Bemanningsföretagens senaste barometer omsatte bemanningsbranschen drygt 1,4 miljarder kronor inom vården i Sverige under fjolåret, tillväxttakten var cirka 10 procent.

NGS Groups organiska tillväxt var högre, hela 30 procent under fjärde kvartalet. Samtidigt drev det senaste stora förvärvet, Karlskronaföretaget Nurse Partner med uthyrning av vårdpersonal i både Sverige och Norge, upp tillväxten ytterligare.

Efter att ha tagit en rejäl bit av den svenska vårdmarknaden, omkring 15-20 procent om man tar hänsyn till att hela marknaden inte fångas upp av bransch barometern, riktar nu Ingrid Nordlund mer av uppmärksamheten mot skolmarknaden. Den står för drygt 10 procent av omsätt ningen men nästan 20 procent av vinsten i NGS Group.

"Vi är inriktade mot Stockholm inom skola men kan tänka oss att addera fler marknader. Vi tittar på det som kommer ut till försäljning men är mer intresserade av lite större förvärvsobjekt, det är i stort sett lika resurskrävande att integrera en liten verksamhet som en stor verksamhet. " Sedan är det som om en fläkt av strävsam småländsk affärsanda drar genom rummet och den Ingrid Nordlund som gärna hyr ut konsulter men ogärna köper in konsulttjänster visar sig igen.

"Men vi har ett ständigt lönsamhetsfokus. Vi kommer aldrig att köpa omsättning för omsättningens egen skull."

---
Den här artikeln publicerades ursprungligen i magasinet. Klicka här för att utan kostnad provläsa ett nummer av Veckans Affärer.    

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST