Fotograf: TT

Svenskarna lägger mer på fonder

Miljarderna strömmar till när svenskarna ökar sitt sparande i fonder.

Under första kvartalet uppgick hushållens nettosparande i fonder till +2,9 miljarder kronor.

Det rapporterar SCB.

Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder var totalt 436 miljarder kronor under det första kvartalet, en ökning med 11 miljarder jämfört med föregående kvartal.

Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade med 14 respektive 15 miljarder kronor under första kvartalet. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepension till 524 miljarder kronor och fondförsäkring till 552 miljarder kronor.

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det första kvartalet 2.252 miljarder kronor. Det är en ökning med 392 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal 2013.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST