Fotograf: Säkerhetspolisen

Säpo kräver trojaner

Säpo vill få teleoperatörerna att samarbeta och tillåta trojaner men teleoperatörerna är inte med på noterna.

Operatörerna måste medverka till att låta säkerhetspolisen använda trojaner för att komma runt kryptering. Det föreslår biträdande chefen för Säpo Johan Sjöö och chefsåklagare Tomas Lindstrand vid åklagarkammaren för säkerhetsmål.

"Folk använder ju inte telefoner längre som man gjorde när bestämmelserna om hemlig teleavlyssningen kom till. Det här vore ett försök att komma ikapp en del av teknikutvecklingen", säger Tomas Lindstrand till VA Telekommarknaden.

Han hänvisar till att Danmark gör så här utan problem med grundlag eller EU-stadga. Han vill inte använda begreppet trojaner eller utveckla hur operatörerna skulle medverka i praktiken.

"När ni ställer frågor så blandar ni ihop allt möjligt. Jag är inte NSA, FRA eller polisen. Jag är åklagare med möjlighet att ansöka om tvångsmedel i domstol. Glöm bort Snowden och allt det där. Det är en värld som jag inte tillhör", säger han.

"Man får inte hålla på med det här hur som helst. Det är stränga lagkrav på att ta till sådana här metoder", säger han.

Han är inne på en ändring av lagen om elektronisk kommunikation och bestämmelser liknande reglerna om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt rättegångsbalken.

Sverige har därtill en speciell och ganska kontroversiell lag där inte ens skälig misstanke om stämpling till brott behövs bara anledning att anta att avlyssning skulle kunna komma till nytta, enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, 2007:979.

"Det är en sorts misstanke ändå i praktiken. Det ställs nästan lika höga krav", säger Tomas Lindstrand.

Men han återkommer och förtydligar att förslaget bara gäller personer som är skäligen misstänkta för mycket allvarliga brott . Att ge Säpo lov att hacka utan misstanke i enlighet med gällande lag är han emot.

Kombinationen skulle inte vara särskilt bra , skriver han.

Förslaget att låta säkerhetspolisen kringgå kryptering med trojaner skulle drabba kundernas krav på kvalité, säkerhet och personlig integritet, enligt TeliaSoneras jurist Patrik Hiselius. För övrigt saknar TeliaSonera praktisk möjlighet att medverka till att hacka kundernas datorer oavsett lagkrav.

Operatören har normalt inga möjligheter att genomföra hemlig dataavläsning i kundernas utrustning och det vore inte förenligt med vår strävan att skydda kundernas säkerhet och personliga integritet , säger Patrik Hiselius i en kommentar till VA Telekommarknaden.

TeliaSonera tar extra betalt av kunderna för antivirus, med garanti att hindra just trojaner.

TeliaSoneras nät och tjänster är uppbyggda kring tillgängliga och möjliga tekniker för att skydda kunder mot angrepp. TeliaSonera tillhandahåller också verktyg till våra kunder för att de själva skall kunna förstärka sitt skydd , säger Patrik Hiselius. 

Är du nyfiken på mobiler och telekom?
Missa då inte de hetaste nyheterna och vassaste analyserna från VA Telekommarknaden.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant