"Så får vi talang och pengar att mötas"

Det som utmärker entreprenören som kan välja och vraka mellan investerare är förmågan att förmedla sina visioner. Det menar en kommunikationsexpert, som slår ett slag för kommunikationens betydelse när talang och kapital ska mötas.

Kommunikation har nog aldrig varit viktigare för företagande än det är i dag. Det gäller självfallet för redan existerande verksamheter men i synnerhet för nystartade bolag. För startups med kapitalbehov kan det handla om överlevnad. Frågan är hur många som inser detta. 

Veckans Affärers finansieringsdag 2014 hörde jag en paneldiskussion om såddinvestering och VC-kapital. En intressant fråga som ställdes till panelen var: Vad ligger det mest sanning i att det finns begränsat med kapital, vilket många bolag säger, eller att det finns för få bra investeringar vilket många VC-aktörer hävdar? 

Staffan Helgesson från VC-aktören Creandum, som deltog i panelen, ansåg att det finns ett mått av sanning i bägge påståenden. För de mest framgångsrika entreprenörerna, topp 1 procent, finns det i stort sett hur mycket kapital som helst. VC-bolagen får slåss för att komma in i de bolagen dessa entreprenörer representerar. Så där finns det massor av kapital, men för få bolag. Däremot för de övriga bolagen, det vill säga majoriteten, som inte platsar in här svalnar intresset och kapitaltillgången snabbt. 

Tyvärr kom ingen följdfråga om hur man som entreprenör ska lyckas att ta sig till toppen och hur man som VC-aktör ska lyckas pitcha in sig hos de mest intressanta casen. Eftersom många av dessa entreprenörer och bolag bara är i sin linda när de första gången är ute och söker externt kapital, är det något annat än bolagens historik man investerar i. Staffan Helgesson nämnde bland annat att varken Klarna och Spotify var speciellt heta när de tidigt gick in i bolagen.

Egentligen gäller nog samma sak för bolagen som för investerarna, man säljer en vision. Entreprenörer drivs ofta av just en vision. Den visionen måste fångas upp, paketeras och berättas för fler om man vill få investerare med på tåget. Kommunikation med andra ord! Tyvärr är det många som tar kommunikation för lätt och oplanerat, något som man ofta adresserar i sista stund inför en presentation.

Vad är det som skiljer de entreprenörer som kan välja och vraka bland investerarna från andra? Investeringar handlar om avkastning i framtiden, som ingen av oss vet någonting om. Om man bortser från entreprenörens track record, vilket är en viktig faktor, är det förmågan att måla upp en trovärdig och tillräckligt aptitlig framtidsvision som blir avgörande. 

Att bolagen inte ser till att deras kommunikation håller en hög nivå är nog en kombination av hemmablindhet och pengabrist. Hemmablindheten är svår att överkomma, men pengabrist går ofta att lösa med lite kreativa upplägg. I USA ser de flesta bolagen till att inkludera kommunikationsproffs i ett tidigt skede, ibland sker betalningen i form av aktier. VC-bolagen lider sällan av pengabrist, här är det nog snarast en dålig självinsikt som ibland gör att man tror sig vara lika bra på kommunikation som man är på sin huvudsyssla.

Att få in en bra kommunikationspartner i teamet, vilket gäller för såväl bolag som för investerare, bör ses som en investering i den långsiktiga värdeutvecklingen. Rätt partner kommer att betala sig många gånger om, och kan till och med vara skillnaden på att få in kapital eller inte  det vill säga en överlevnadsfråga. Det borde vara något som alla är intresserade av, eller? 

Mikael Zillén, Founding Partner & Seniorkonsult Box Communications. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST