1 av 2
Bildspel: Klicka dig vidare för att se hur appen ser ut och läsa mer om funktionerna. Fotograf: TT

Sköt hemmet med mobilen - spara pengar

Nu lanseras ett nytt samarbete och en app som gör att du kan spara elkostnader genom att styra värmepumpen, larmet och låsen med mobilen - och hålla koll på barnen.

Internets, och därefter de smarta telefonernas, framfart har förändrat vårt sätt att leva. Med 94 procent av befolkningen mellan 16-74 år som använder internet är Sverige världens tredje mest uppkopplade land. Lägg till att 65 procent av befolkningen över 18 år numera har en smart telefon och det är inte svårt att förstå varför allt fler företag lanserar appar för både det ena och det andra. Såväl shopping som bankärenden sköts numera smidigt från telefonen och tekniken blir allt mer integrerad i våra hem i form av bland annat app-styrda brandlarm, lampor och lås.

LÄS ÄVEN: "Snart jobbar 5 miljoner med att skapa appar"

Som ett led i den här utvecklingen lanserar nu Verisure, tidigare Securitas Direkt, och Panasonic Europas första integrerade lösning för det smarta hemmet i Sverige.

Verisure har cirka 290 000 svenska kunder och erbjuder redan idag ett hemlarmsystem som kan kontrolleras via en app i telefonen. Verisure Vbox är navet i systemet som kopplar samman olika delar av hemmet och tillåter kunden att styra dem via en app. I nuläget kan bland annat Assa Abloys elektroniska lås samt Anticimex mätare för luftfuktighet och mögel kopplas till systemet. Från och med i höst kommer alltså svenskarna bli först ut i Europa med att kunna integrera även luftvärmepumpar i systemet. 

Att just Sverige blir först ut i satsningen beror enligt Enrique Vilamitjana, Panasonics vd för affärsområdet Heating and Cooling, på att Svenskarna ligger i framkant och är otroligt eko-intresserade samtidigt som de är väldigt internet-drivna .

Integreringen av de två bolagens tjänster innebär dels att kunden själv kan styra temperaturen i hemmet via en app men också att systemet självt kan reglera värmen utifrån kundernas levnadsvanor. Eftersom att systemet, tack vare det integrerade låset, vet när kunden är hemma kan systemet själv reglera temperaturen i huset efter det och på så sätt sänka energiförbrukningen. Loggen över familjens energikonsumtion gör det möjligt att se mönster och därigenom identifiera områden där förbättringar kan göras.

Bara användandet av själva systemet gör att man kan spara 10-15 procent. Arbetar familjen dessutom aktivt för att sänka sin energikonsumtion kan upp till 50 procent sparas säger Dick Seger, vd för Verisure.

Även Enrique Vilamitjana från Panasonic pekar på de stora kostnaderna konsumenterna kan spara genom att koppla upp sina värmepumpar mot Verisures system. "Genom att göra värmepumpen till en del av det smarta hemmet kan investeringen löna sig redan efter fyra år", säger Vilamitjana.

Målet i Sverige är att minska energikonsumtionen med 20 procent mellan 2008 och 2020. Jag tror att det här kan uppnås bara genom att ha transparens, genom att konsumenterna själva ser hur mycket de konsumerar , fortsätter Seger.

I den här idén ingår förstås att familjens vanor loggas, systemet har till exempel koll på när de enskilda familjemedlemmarna kommer och går, vilket väcker frågor kring integritetsskydd. Samtidigt som det kan vara bra för föräldrar att enkelt kunna se om barnen kommit hem från skolan finns viss rädsla för att informationen kan komma att användas på fel sätt. Hur företag hanterar och använder data de samlat in om sina kunder är en het fråga i dagens uppkopplade samhälle.

LÄS ÄVEN: "NSA övervakar populära appar"

Verisures vd Dick Seger vill dock försäkra kunderna om att informationen som samlas in inte kommer användas i andra syften än att sänka hushållets energikonsumtion. Seger förklarar att det rör sig om krypterad data som lagras på ett integritetssäkert sätt och absolut inte delas vidare till externa parter, informationen är till för kunden. Vad gäller föräldrar som vill övervaka sina barn poängterar Seger att det är en fråga för den enskilda familjen - inte Verisure. 

De båda parterna tror dock inte att motståndet till datainsamlingen kommer vara särskilt stort eftersom informationen som samlas in tillför så pass stor kundnytta i form av både sänkta kostnader och bekvämlighet.

Datan är inte bara värdefull för konsumenten utan även samhället i stort. Med hjälp av den insamlade datan kan vi få information om hur de enskilda familjerna kan spara energi och pengar. Det mest kritiska momentet i frågan om energikonsumtion är att förstå hur konsumenten beter sig. Och det kommer vi kunna göra med den här informationen , säger Enrique.

Samarbetet, som är ett ytterligare steg mot det smarta, energieffektiva hemmet, lanseras i dagarna på Nordbygg, en mässa för bygg- och VVS-sektorn.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST