Fotograf: Xavier Hape

Så ska Europa räddas när bankerna sviker

EU drar öronen åt sig över näringslivets stora beroende av banker i en tid då bankerna kraftigt minskar sin utlåning. Lösningen är nya sätt att nyttja det enorma pensionskapitalet - och crowdfunding.

EU-kommissionen antog på torsdagen en plan för att förstärka långsiktig finansiering av EU:s ekonomi.

Bakgrunden är att Europa är för beroende av banker för finansiering av den reala ekonomin. I Europa kommer två tredjedelar av finansieringen av den reala ekonomin från bankerna. Motsvarande siffra i USA är en tredjedel. Efte rfinanskrisen har bankerna tvingats dra ned sin utlåning och därför måste nya finanseringskällor fram, menar EU.

EU lyfter fram pensionskapitalet som bäst lämpat för detta ändamål.

Kommissionen vill uppmuntra investeringar från tjänstepensionsfonder, underlätta för crowdfunding (gräsrotsfinansering) och förbättra användningen av statliga investeringsbanker.

"Vi måste också diversifiera finansieringskällorna i Europa och förbättra tillgången på finansiering för småföretag", sade kommissionären för inre marknaden Michel Barnier i ett uttalande.

Europeiska tjänstepensionsfonder förvaltar 2.500 miljarder euro med en lång investeringshorisont å 75 miljoner européers vägnar.

Crowdfunding kan vara ett alternativ för små- och medelstora företag, menar EU. Det är dessa som har lidit mest av bankernas kraftigt minskade utlåning.

Gräsrotsfinansiering finns både för ekonomisk vinning (rena lån eller investeringar) och ideellt (som donationer eller belöning genom deltagande i aktivitet).

--
Du kan läsa mer i senaste numret av Veckans Affärer om både crowdfunding och vakuumet som uppstår när bankerna minskar sin utlåning. Dessutom intervjuas hajpade crowdfundingbolagets Kickstarters-grundare för första gången. Klicka här för att provläsa gratis.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST