Fotograf: Niclas Ihren

CSR-expert: "Stora Enso tar inte frågan på allvar"

Avslöjandet från Veckans Affärer och TV4:s Kalla Fakta om barnarbete i leverantörskedjan i Stora Ensos samriskbolag i Pakistan visar att bolaget inte tar transparens på allvar. De borde ha informerat alla intressenter i bolaget redan när affären i Pakistan presenterades i september 2012, anser CSR-experten Niclas Ihrén, i dag chefstrateg och senior rådgivare på Respect.

LÄS MER: "Avslöjande: Stora Enso och barnarbetarna"

Hur ser du på Stora Ensos agerande?

Min kommentar är ganska enkel vi lever i en tid av transparens och om man inte som företag agerar proaktivt och gör transparensen till en del av vår affärskultur, då slår det tillbaka i andra änden istället. Det är bitvis utmanande, det är svårt att göra allting rätt på komplicerade marknader, men om man inte är öppen kring varken de problem man stöter på eller i vilken takt man har för avsikt att åtgärda dem, så kommer det att slå tillbaka förr eller senare. Och för Stora Enso har det gjort det inte bara en gång utan vid det här laget ganska många gånger. Så min klara uppfattning är att det man kan se av det här är framförallt bristerna att ta transparens på allvar. Sedan finns säkert saker att säga om hanteringen av sakfrågan men det kan jag inte kommentera.

Anser du att fanns någon anledning för Stora Enso att inte i samband med presentationen i september 2012 berätta om de risker som finns med en etablering i Pakistan?

Inför ett sådant samarbete förväntar jag mig att företaget gör en due diligence som också omfattar mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor och då bör de ha hyfsat god koll på riskerna, om än inte alla detaljer eller de faktiska förhållandena i samband med att man går in i det här. Då tycker jag också att det finns all anledning att informera om den riskbiten till alla intressenter. Alla intressenter är inte bara ägarna, även om de borde finnas med där också. Och det har de inte gjort.

Har Stora Ensos storägare varit tillräckligt tydliga mot bolaget och hur har det varit synligt?

Negativ screening, när stora institutionella ägare väljer bort bolag till följd att de gör olika saker, är ett styrmedel som inte används särskilt mycket. Jag kan tycka att det är fel att inte fler institutionella ägare är tydliga kring vilka krav man ställer på företag. Det är väldigt lätt att säga att vi väljer att påverka genom dialog med styrelse och bolag men när det inte händer så mycket så blir det en uddlös retorik utåt men uppenbarligen en uddlös retorik inåt också, konsekvenserna blir sällan särskilt stora. Man är inte beredd att agera utöver att påtala och det tycker jag är en brist i hela systemet, mycket kopplat till de institutionella ägarna som jag tycker är för svaga ägare generellt

LÄS MER: "Avslöjande: Stora Enso och barnarbetarna"

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.