Fotograf: Connie Zhou

10 tekniktrender att hålla ögonen på 2014

Tekniken har gjort stora framsteg de senaste åren och gett oss allt från smartphones till elbilar och livräddande mediciner. World Economic Forum har listat de 10 högteknologiska områden med störst potential att förändra världen år 2014. 

Teknologisk utveckling kan med största sannolikhet anses ligga bakom de största förändringarna i det moderna samhället. World Economic Forums råd för ny teknik har listat 10 hetaste tekniktrenderna för 2014. Rådet vill uppmärksamma ny teknik som har potential att förändra samhället och lösa dagens problem .

MISSA INTE: "Viktigaste citaten från World Economic Forum"

Kroppsanpassade wearable electronics
Elektronik man kan ha på sig, så kallade wearable electronics , har fått stor uppmärksamhet det senaste året. Produkter så som Google glass och Fitbit finns redan nu och de flesta  produkter i kategorin bygger på att hjälpa människor hålla koll på hur mycket de rör sig, hur de sover och så vidare. Nästa steg blir alltså elektronikprodukter som är mer anpassade efter kroppen, till exempel pyttesmå sensorer som lätt kan gömmas under kläder för att registrera kroppens hållning och öronsnäckor som övervakar hjärtfrekvensen.

Nanostrukturerade kolkompositer
Ett av världens stora orosmoment är det växande antalet bilar som förorenar luften. Därför är det av största vikt att satsa på mer miljövänliga bilar. Nya tekniker för att nanostrukturera kolfibrer och tillverka bilkompositer skulle göra bilar minst 10 procent lättare. Lättare bilar skulle innebära lägre bensinåtgång och därmed öka transporteffektiviteten och minska utsläppen av växthusgaser.

Utvinning av gruvmetaller och avsaltning av havsvatten
I takt med att världspopulationen växer ökar också efterfrågan på färskvatten som riskerar att bli en av jordens mest svårtillgängliga naturresurser. En stor nackdel med avsaltningen av havsvatten är dessvärre inte bara hög energiåtgång utan även en slags koncentrerad saltlösning som blir kvar. Kan man istället se saltlösningen som en källa att utvinna värdefulla material så som lithium, magnesium och uranium ur kan många problem lösas.

Elektricitetsförvaring i nätet
Ett av de stora problemen med miljövänlig energiproduktion är att energin inte kan förvaras på ett bra sätt i elnätet. De som tillhandahåller elnäten måste se till att det ständigt pumpas in lika mycket el som efterfrågas. Vind- och solkraft kan generera otroliga mängder energi när vädret tillåter men än finns inget bra sätt att förvara den. Nu tyder teknologiska framsteg på att det kan bli möjligt att ta tillvara på energin och förvara den i nätet vilket skulle bli ett genombrott för hållbar energiförsörjning.

Litiumjonbatterier med nanokablar
Litiumjonbatterier, som används i ibland annat mobiltelefoner, datorer och elbilar, är en viktig uppfinning men för att bilarna ska kunna köra längre sträckor krävs fortfarande lite till. Ett problem är silikonanoderna i batterierna som sväller i kontakt med litium. Därför är utvecklingen av silikonnanokablarna för den framtida utvecklingen. En utveckling av litiumjonbatterierna skulle kunna hjälpa till att transformera elbilsmarknaden och möjliggöra förvaring av solenergi för hushållsbruk.

MISSA INTE: "Analytikern har hittat en ny bransch Tesla kan ta över"

Skärmlös bildvisning
Skärmarna på telefoner och datorer har de senaste åren blivit allt mindre, de är smidiga att ta med men kanske inte lika praktiska när de väl ska användas. Att istället kunna projicera bilder på tomma ytor eller direkt på sin näthinna är framtiden. Området för skärmlös bildvisning har gjort stora framsteg under 2013 och förhoppningsvis kommer vi snart få se flera produkter på marknaden också.

Behandling av människans mikrober
Normalfloran kallas de mikrober människan har. De är vanligtvis bakterier eller mikroskopiska svampar som till exempel hjälper oss att bryta ned maten och ta upp näringsämnen. Med hjälp av bland annat avancerad DNA-sekvensering och odlingstekniker har man identifierat många av människans mikrober. Dessa slås ofta ut av antibiotika vilket kan stora komplikationer. En utveckling av tekniker för att odla och använda mikrober för att utveckla nya behandlingar för allvarliga sjukdomar så väl som förbättring av nuvarande sjukvård kommer att göra stor nytta i samhället.

RNA-interferens
RNA-interferens är ett fenomen i levande celler där dubbelsträngat RNA kan hindra en gen från att uttryckas. RNA-interferensen kan helt enkelt manipulera celler och med ytterligare utveckling skulle den kunna leda till stora genombrott för behandling av bland annat genetiska sjukdomar. Förbättringar i RNA-baserade behandlingar gör att de inom en inte allt för lång framtid skulle kunna användas mot till exempel cancer.

Quantified Self -rörelsen
Quantified Self-rörelsen har funnits i flera år och går ut på att ett stort antal människor kontinuerligt samlar in data om sina vardagsaktiviteter för att kunna göra bättre val i frågor rörande sin hälsa och sitt beteende. Insamlingen av big data har ökat enormt i och med användandet av smartphones då de innehåller mycket information om våra levnadsvanor. Data som skulle kunna användas för att förutse vissa händelser, till exempel på Carnegie Mellon University har man utvecklat modeller som analyserar förändringar i bland annat sovvanor och sociala relationer för att kunna förutse en annalkande depression. Liknande teknik från bilar skulle kunna ge viktig information när nya trafikleder ska planeras och städer byggas.

Brain-computer interface (BCI)
Brain-computer interface är ett gränssnitt för att kommunicera direkt mellan nervceller och teknisk apparatur. Redan nu kan datorer uppfatta och tolka signaler direkt från hjärnan vilket gör att personer som till exempel har drabbats av en stroke och förlorat rörelseförmågan kan kontrollera en robotarm med sin egen hjärna. Nu försöker forskare koppla samman flera hjärnor direkt, ett försök som lyckats på Duke University där man rapporterade att man sammankopplat två möss hjärnor över internet. Mössen kan på så sätt samarbeta trots att de är på stort avstånd. Andra forskningsprojekt inom ämnet fokuserar på att manipulera eller tillföra minnen. Genom att förändra minnen, alternativt skapa helt nya, skulle man kunna behandla bland annat post-traumatisk stress samt i förlängningen överföra information direkt till hjärnan, som en datafil.

Flera av innovationerna medför såklart stora etiska frågeställningar vilket World Economic Forum noga poängterar.

LÄS ÄVEN: "It-trenderna som kommer dominera 2014" 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.