Från ord till handling

Tillsammans med Veckans Affärer går Camilla Wagner nu från ord till handling i näringslivets viktigaste fråga.

Camilla Wagner är journalist, debattör och författare. Hon har varit redaktör för VA Ledarskap där jämställdhet och chefskap var bevakningsområden.

Redan 2006 gjorde hon en undersökning som visade att mer än hälften av de kvinnor som lämnade sina jobb i näringslivet gjorde det på grund av företagskulturen.

Camilla Wagner räknade då ut att denna kompetensflykt kostade aktieägarna minst 6 miljarder kronor per år.

Sedan hon lämnade Veckans Affärer har hon vidareutvecklat sin analysmetod för att granska jämställdhetsklimatet på svenska arbetsplatser. Och nu startar hon ett nytt samarbete med VA med satsningen "Från ord till handling" som ska lyfta fram hur långt svenska företag kommit i sitt jämställdhetsarbete.

"Det handlar om att visa goda exempel som ger näringslivet verktyg i jämställdhetsarbetet. Jag pekar på vilka styrkor och svagheter som finns, och hur företagen kommunicerar sitt jämställdhetsarbete internt och externt", säger Camilla Wagner.

Ser du något ljus i tunneln när det gäller attitydförändringar hos företagen och möjligheten för kvinnor att axla maktpositioner?

"Absolut, attityderna till frågan har förändrats och det finns i dag inget företag med självaktning som inte tycker att det här är en viktig fråga. Man vet bara inte riktigt hur man ska mäta det."

---
Är du intresserad av att delta i Från ord till handling?
Kontakta då Anna Jandler.

Vill du vara med när näringslivets mäktigaste kvinnor 2014 utses?
Läs mer och anmäl dig här.