Fotograf: James Gathany

Kvotering lyfter kvinnor - hotar mediokra män

Svenskt näringslivs ordförande Jens Spendrup hävdade att det saknades kompetenta kvinnor i näringslivet. Men forskare hävdar tvärtom att kvalificerade kvinnor får stå tillbaka för "medelmåttiga män" - som inte ser problemet.

Efter ett uttalande av Svenskt näringslivs ordförande Jens Spendrup i Ekot har en het debatt kring jämställdhet i näringslivet återigen blossat upp. Diskussionerna kring kvotering går på högvarv och politiker från båda blocken flaggar för eventuell kvotering inom kort.

I intervjun hävdade Jens Spendrup att den låga andelen kvinnor i börsbolagsstyrelser beror på att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor, ett uttalande han nu tagit tillbaka.

Därmed går Svenskt näringslivs ordförande inte längre emot den forskning som visar på att kvinnors kompetens systematiskt undervärderas.

I rapporten Könskvotering: den medelmåttige mannens kris kommer forskarna fram till att kvotering av kvinnor leder till högre kompetens hos männen. 

Johanna Rickne och Olle Folke, verksamma vid Institutet för näringslivsforskning och Columbia University, Torsten Persson vid Institutet för internationell ekonomi och Tim Besley vid London School of Economics, ligger bakom studien som visar att kvotering leder till högre kompetens hos männen.

Forskarna har studerat kompetensen hos kommunpolitiska socialdemokrater under sju valperioder, från 1988-2010. 1994 införde Socialdemokraterna kvoteringen varannan damernas efter hårda påtryckningar från Margareta Winberg och forskarna har alltså studerat effekten av denna satsning på kommunal nivå.

Folke förklarar, enligt tidningen Ingenjören, forskningens resultat på följande sätt: Könskvoteringen gjorde det svårare för medelmåttiga män att behålla sin position. Om man är en medioker ledare behöver man omge sig med sådana som är likadan för att överleva som ledare i gruppen. Kvinnor kan utgöra ett hot mot de mediokra männen av två skäl, dels är många kompetenta, dels är det mer sannolikt att de får stöd från andra grupper. Män stödjer oftare män och kvinnor stödjer oftare kvinnor. När man kvoterar in kvinnor i en mansdominerad grupp bryter man upp möjligheterna för mediokra manliga ledare att sitta kvar tack vare stöd från andra mediokra män. När kvinnorna kvoterades in ersattes de mediokra männen av män med högre kompetens.

Apropå Jens Spendrups uttalande om kvinnor och kompetens säger forskarna till Veckans Affärer: I våra data för politiker syns det tydligt att kvinnor har sämre positioner för givna kvalifikationer, alltså de mätbara formella kvalifikationerna som erfarenhet, utbildningsnivå, ålder och personröststöd. Detta tyder alltså på att många kvinnor egentligen är kvalificerade för mer seniora jobb än det de i nuläget har.

Forskning från Yale visar också att professorer vid amerikanska universitet överlag ser kvinnliga studenter som mindre kompetenta än manliga studenter med exakt samma kvalifikationer och färdigheter. Detta gjorde att kvinnorna hade mindre chans att få ett jobb eller bli erbjuden ett mentorskap av professorerna. Och om kvinnan väl erbjöds ett jobb var lönen lägre än för den manliga studenten, skriver New York Times.

Studien genomfördes genom att exakt samma ansökan om ett extrajobb skickades in till professorerna. Ena gången undertecknad med ett manligt namn och nästa med ett kvinnligt. Professorerna fick ranka studenternas kompetens utifrån ansökan och sedan erbjuda en lön. Resultatet blev att professorerna bedömde att mannens snittkompetens var 4 på en skala 1-7. Kvinnan gavs bara en snittkompetens på 3.3 för exakt samma egenskaper och kvalifikationer.

Vidare visade studien enligt The New York Times att både kvinnliga och manliga professorer följde detta mönster, oavsett om de undervisade i mans- eller kvinnodominerade kurser.

Resultatet från studien tyder på att inte ens högutbildade personer som rör sig i en akademisk miljö där den här typen av studier genomförs klarar av att bortse från sina egna, mer eller mindre medvetna, fördomar om könens egenskaper.

Att det finns en bristande medvetenhet om jämställdhetsproblematik bland välutbildade personer även i Sverige vittnar en studie av Richard Wahlund, professor vid Handelshögskolan i Stockholm om.

Studien kom fram till att kvinnor upplever stora brister i jämställdheten och ofta har upplevt hinder i sin egen karriär relaterade till sitt kön, medan männen ofta inte ser att det finns en jämställdhetsproblematik alls.

Undersökningen har genomförts bland före detta studenter från Handelshögskolan. På frågan om kvinnor och män har lika förutsättningar att avancera i det bolag där de är verksamma ansåg hela 50 procent av kvinnorna att förutsättningarna definitivt skiljer sig åt. Samtidigt ansåg mer än 60 procent av männen att skillnaderna i jämställdhet är tämligen små. De som är högre chefer, eller sitter i styrelsen upplevde mindre skillnader i förutsättningar än andra. Över 50 procent av kvinnorna uppger att de själva upplevt måttliga eller stora problem i arbetslivet, relaterade till sitt kön. Motsvarande siffra för männen är 11 procent.

Det är tydligt att många män inte ser att det finns en jämställdhetsproblematik eller hur den ser ut. Hur ska de då kunna arbeta för en förändring? , kommenterar Richard Wahlund studien.

LÄS ÄVEN: "Därför utser vi näringslivets mäktigaste kvinnor"


NYHETSBREV


Kalendarium

MEST LÄST PÅ VA.SE

Senaste dygnet I veckan
  1. Här är Leif GW:s nya jätteinvestering - ”Det här tror jag stenhårt på"
  2. Hemlige svenske kasinomiljardären talar ut – för första gången
  3. Tesla har plötsligt släppt en helt ny sportbil – och den kan förändra allt
  4. Forskare: 16 saker som får folk att tycka du är attraktiv
  5. Två killar från förorten har byggt ett monster som växer snabbare än Spotify – ”Vi har fått jobba dubbelt så hårt”
  1. Svenske medieprofilen lämnar allt för att leva på 6.000 kr i månaden – ”jobba 8-17 gör mig sjukt deprimerad”
  2. Här är 36-åringen som just köpte Sveriges dyraste bostad – för en astronomisk prislapp
  3. Här är det: Besked om amorteringskravet
  4. Här är Leif GW:s nya jätteinvestering - ”Det här tror jag stenhårt på"
  5. Löwengrip släppte just sin årsrapport – och det är galet bra siffror

SENASTE VA