Fotograf: William Warby

"Utsläppsrätter räddar ryska tigrar"

Svenske finansmannen Thomas Rassmuson tror starkt på utsläppshandel - Bland annat kan den rädda utrotningshotade ryska tigrar.

Utsläppsrätter för att rädda tigrar i Ryssland? Ja, det går faktiskt om man som Thomas Rassmuson tänker utanför ramarna. "Vi insåg att om träden i området inte höggs ned och därmed minskade effekterna av koldioxidutsläpp så borde det kunna generera utsläppsrätter", sägen den svenske finansmannen som sedan 2006 driver rådgivnings- och investmentfirman CF Partners tillsammans med en klasskamrat från sin tid på high school i USA, Jonathan Navon.


Relativt snart efter tillkomsten av den europeiska utsläppsmarknaden såg de båda ett behov av kunskap och rådgivning till energiintensiva företag i Europa kring hur de skulle hantera sin exponering.

Den kunskapen kom väl till pass när CF Partners tillsammans med Världsnaturfonden, WWF, och den tyska regeringen för några år sedan undersökte alternativ för att rädda den utrotningshotade amurtigern i Bikin River Basin i östra Ryssland, ett område där såväl legal och illegal skogsavverkning ökat som en följd av högre efterfrågan på virke från grannländer som Kina och Japan.

Projektet, som bygger på intjäningen från genererade och sålda utsläppsrätter, är världens första i sitt slag inom ramen för det så kallade joint implementation (JI), en av tre mekanismer i Kyotoprotokollet som syftar till att minska växthusgasutsläppen genom konkreta projekt.

"Vi känner oss väldigt stolta över det här projektet", säger Thomas Rassmuson.

Under uppväxten bodde han såväl i Schweiz som i USA men tog sig tillbaka till Sverige för att studera internationell ekonomi vid Uppsala universitet.

AGA Finans på Lidingö blev hans första arbetsgivare och den första kontakten med den internationella finansmarknaden. Lidingö byttes sedan mot London och AGA mot Merrill Lynch.

"Det var spännande att få vara med vid eurons födelse och utvecklingen av en helt ny penning- och kreditmarknad i Europa", säger han.

En långresa med sin fru i Asien fick honom att öppna sina sinnen och fundera mer på naturens resurser och hur de ska kunna bevaras. Väl tillbaka i London var det dags att starta eget.

"Vi såg tidigt en öppning på utsläppsmarknaden, energiintensiva företag som behövde rådgivning, hjälp och en strategi för riskhantering."

CF Partners växte snabbt och tog marknadsandelar. Efter att ha samlat på sig en ordentlig bas av stora företagskunder började de investera i förnyelsebara energiprojekt i Asien, främst i Kina.

"Vi investerar i projekt, utvecklar dem och tar dem igenom FN:s godkännandeprocess", berättar Thomas Rassmuson.

Fram till i dag har bolaget med hjälp av såväl egen som extern finansiering investerat i ett sextiotal projekt i Asien som genererar utsläppskrediter, främst inom vatten, vind, biomassa och energieffektivitet.

Den europeiska utsläppshandeln, som fortfarande är den största, har fått utstå mycket kritik, inte minst för att priserna på utsläppsrätterna rasat i botten. Men Thomas Rassmuson är en sann anhängare av systemet men stöder även marknadsmekanismer generellt.

"På en ny marknad finns det alltid barnsjukdomar, men generellt anser jag att den europeiska utsläppsmarknaden fungerat mycket väl. Problemet just nu är att det finns ett överutbud av rättigheter vilket pressat priserna från 30 till strax under 5 euro."

Överutbudet är främst orsakat av en lägre industriproduktion till följd av den svaga globala ekonomin.

"Vi har genomfört en studie för att se vilket pris utsläppsrätterna måste ha för att ge incitament till företagen att skifta från kol och olja till förnyelsebar energi. Beroende på vilket energislag det handlar om så hamnar vi mellan 30 och 40 euro. Det betyder att dagens priser måste upp en bra bit", säger Thomas Rassmuson.

I EU diskuteras sedan en tid tillbaka vilket sätt som är det mest effektiva för att minska överutbudet och få upp priserna.

"Genom att höja priset på utsläppsrätter så höjs priset på energi och i det läget ekonomin befinner sig just nu är det känsligt. Vissa länder vill inte riskera sin kortsiktiga tillväxt genom att öka energipriserna. Resonemanget kokar ned till det klassiska kortsiktiga mot det långsiktiga. Endera tar man kostnaden nu eller så fortsätter man att låna av framtiden, men då till en mycket hög lånekostnad."


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant