Därför utser vi näringslivets mäktigaste kvinnor

Den 5 mars utser vi de mäktigaste kvinnorna i näringslivet. Skälet är enkelt. Vi vill göra näringslivet smartare och lönsammare. Och du kan hänga på.

I över sexton år har Veckans Affärer bevakat jämställdhet inom näringslivet och lyft fram kvinnor genom vår årliga kartläggning av näringslivets mäktigaste kvinnor.

Skälet är enkelt. Veckans Affärer vill skapa ett mer jämställt näringsliv. Därför att ett mer jämställt näringsliv leder till smartare och mer lönsamma affärer.

Jämställdhet är inte en kvinnofråga. Det är en lönsamhets- och ledarskapsfråga. För att skapa maximal utväxling av kompetens och största möjliga lönsamhet i bolag krävs mångfald och jämställdhet. Och genom att varje år lyfta fram näringslivets mäktigaste kvinnor vill vi skapa goda förebilder och inspirationskällor.

Ett aktivt jämställdhetsarbete är ett strategiskt verktyg och verkar som en katalysator för ledarskapet inom företag. Den som lyckas med sitt jämställdhetsarbete lyckas även mota bort annan diskriminering, öppna sig mot världen och skapa ett ledarskap som berör och inkluderar.

Ulf Skarin, chefredaktör Veckans Affärer

Vill du vara med när näringslivets mäktigaste kvinnor 2014 utses?
Läs mer och anmäl dig här.