Fotograf: TT

10 avgörande faktorer för världsekonomins utveckling

Den globala ekonomiska tillväxten ökar till 3,1 procent under 2014, jämfört med 2,3 procent 2013, och tillväxten förstärks ytterligare till 3,3 procent under 2015. Det prognostiserar Euler Hermes, världens största kreditförsäkringsbolag, i en ny rapport.

I rapporten listar och motiverar Euler Hermes 10 faktorer som blir avgörande för världsekonomins utveckling under det kommande året:

LÄS ÄVEN: "Bankens vilda spekulationer för 2014"

1. Stabil tillväxt i Kina
Asien och Stillahavsområdet kommer att fortsätta att kraftigt bidra till den globala BNP-tillväxten, mellan 50 och 60 procent. Regionen kommer att förbli världens ekonomiska drivkraft, och Kina den största spelaren, men Asien kommer att uppleva relativt låg tillväxt.

2. Återindustrialisering i USA
Oron kring penningpolitiken har minskat och arbetsmarknaden har stabiliserats något i USA den senaste tiden. Den positiva utvecklingen inom tillverkningsindustrin, fordonssektorn och husbyggandet väntas fortlöpa och bidra till en 3-procentig BNP-tillväxt under årets gång, jämfört med 1,8 procent 2013.

3. Euro-länderna på rätt väg
2014 blir ECB:s år med selektiv och villkorlig likviditet under årets första kvartal, ECB Asset Quality Review under det andra kvartalet, och The Single Supervisory Mechanism klar i november.

4. Centralbankerna stödjer återhämtningen
I USA: progressiv tapering och förbättrad framåtblickande guidning väntas inte vara skadliga för ekonomin. I Storbritannien och EMU: riktad likviditet för att stödja återhämtningen. Japan: tillmötesgående penningpolitik för att stimulera både priser och aktivitet.

5. Låg inflation i utvecklade ekonomier
Tillgång och efterfrågan driver disinflationen i utvecklade ekonomier, och disinflationstryck i EMU kan påverka återhämtningen.

6. Ökad stabilitet i Latinamerika och Östeuropa
Motståndskraft mot externa chocker har ökat i Latinamerika och Östeuropa överlag, men det råder en växande divergens vad gäller risk. Effekten av USA:s tapering kommer att vara begränsad, förutom i Turkies fall. De flesta länderna har balanserat om sina ekonomier efter krisen, men utomstående likviditetsrisker fortsätter att vara en stor fråga för Ukraina, Turkiet, Argentina och Venezuela. Latinamerika och Europas tillväxtekonomier kommer att gynnas från återhämtnigen i USA och eurozonen.

7. Stora riskskillnader mellan tillväxtländer
Åtta länder är högst sårbara: Turkiet, Argentina, Venezuela, Sydafrika, Marocko, Brasilien, Indonesien och Indien.

8. De gamla vanliga politiska riskerna, och en del nya
Mellanöstern och Nordafrika kommer att fortsätta att präglas av politiska och sociala förändringar och skiftande dynamik. En kalender fylld med politiska val under året och början av nästa år väntas bli påminnelser om väljarnas föränderliga preferenser, med några förändrade regeringar. Politiska och civila institutioner behöver stärkas. I vissa områden, exempelvis Afrika, kan förbättrad ledning ge ett bättre investeringsklimat och en bättre BNP-tillväxt. I andra områden, exempelvis eurozonen, måste institutioner förbättras för att främja ekonomisk och finansiell utveckling.

9. Nya former av protektionism
Om regionala block hade varit egna länder hade Stillahavsalliansen (Chile, Colombia, Mexiko och Peru) varit den sjätte största ekonomin, ASEAN (Brunei, Kambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam) den åttonde största ekonomin och GCC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenta arabemiraten) den fjortonde största ekonomin.

10. Bättre balans mellan utvecklingen i olika regioner
55 procent av världens BNP kommer från tillväxtmarknaderna. När dessa regioner utvecklas allt mer är det viktigt att statsfinanserna är under kontroll och att strukturella reformer genomförs så att de inte blir alltför utsatta för ekonomiska risker.

LISTA: "Framtidens slut - och andra trender under 2014"

Relaterade artiklar


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant