Fotograf: Vilhelm Stokstad

Borg: Jämställdhet kan höja BNP med 10 %

Finansminister Anders Borg sade på torsdagen att en mer jämställd arbetsmarknad skulle kunna höja svenskt BNP med 10 procent. Men då krävs starka drivkrafter.

Finansdepartementet har i olika beräkningar kunnat visa att ökad jämställdhet i arbetslivet skulle kunna öka Sveriges BNP med omkring 10 procent, "jämställdhet har ett väldigt stort värde".

Det sade finansminister Anders Borg till journalister på torsdagen.

Beräkningarna bygger exempelvis på att kvinnor skulle jobba lika många timmar som män, i lika stor utsträckning som män och med ungefär samma produktivitet.

"Skulle vi uppnå det - då handlar det om väldigt stora samhällsekonomiska vinster, en möjlighet att höja BNP med i storleksordningen 10 procent. Det finns lite olika beräkningar, men lite brett uttryckt skulle jag formulera det så", sade Anders Borg.

Han konstaterade att Sverige redan har en bra jämställdhet, men det behövs mer:

"Det handlar om attityder, det handlar om arbetsfördelningen i hemmet - inte minst efter att de första barnen har fötts. Det handlar om drivkrafterna, vi ska ha starka drivkrafter för människor att vara på arbetsmarknaden, det handlar om utbildningssystemet - att alla har en god förutsättning att komma in på arbetsmarknaden", sade Anders Borg.

Vidare, vad gäller integrationen, betonade finansministern, gäller det att undvika att det uppstår breda invandringsgrupper med stora skillnader i förvärvsfrekvens mellan män och kvinnor.

"Det är ett antal områden man behöver jobba med. Jag sade inte att det är enkelt, men det är viktigt att vara medveten om att jämställdhet har ett väldigt stort värde. Och ska vi fundera på hur vi ska finansiera välfärd, då är den diskussionen väldigt viktig", sade Anders Borg.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.