Fotograf: Jens Meyer

Tre kompetenser varje startup behöver

Många som bygger nya företag missar viktiga kuggar som behövs i laget. Här är de tre roller som måste fyllas för att framgång ska nås.

Laget är en av de mest grundläggande faktorerna för att en startup ska lyckas. Efter elva år och över 1 200 utvärderade case vet STING-coacherna vad som kännetecknar ett starkt team.

Här är de tre roller som måste fyllas för att ditt team ska nå framgång.

Teknik
För att fungera bra måste ett team ha både kommersiell och teknisk kompetens. I vissa fall har teamet saknat en CTO och har istället förlitat sig på att köpa in konsulttjänster. Tyvärr har vi sett att det ofta gått snett och blivit betydligt dyrare än man planerat. Inte nödvändigtvis för att konsulten inte levererat det man kommit överens om, utan för att kraven på tjänsten/produkten så gott som alltid förändras under resans gång vilket är precis som det ska vara!

Produktutvecklingen är inte ju klar direkt utan kräver både 1.1- och 2.0-versioner. Det innebär ofta att kostnader drar iväg. Man kan lägga ut delar av utveckling, men kravställandet, specifikationerna och kvalitetskontrollen måste man vara herre över och ha kompetens att hantera inom teamet.

Sälj
Vi har också sett svagheten i att inte ha någon "motor" i sälj- och marknadsföringsarbetet. Det leder ofta till alldeles för lite kontakt med marknaden och potentiella kunder under utvecklingsfasen, vilket i sin tur många gånger leder till att produkten inte löser ett verkligt problem hos kunden. Istället blir det en skrivbordsprodukt. Så, när man når lanseringsdagen är det otroligt viktigt att det finns någon som brinner för att träffa kunder och driva försäljning, annars blir det helt enkelt för lite sålt.

Design
Den tredje kompetensen du vill ha med, speciellt om din business är "online", är design för att säkra att dina kunder möts av en väldesignad hemsida som är enkel att använda. En optimal användarupplevelse är idag en förutsättning för att lyckas. Användare blir snabbt negativa om en sajt är svårnavigerad med dålig logik.

Och som med all försäljning gäller: du får bara en chans att göra ett första intryck.

- Ivar Strömberg, affärscoach inom Internet/media och ICT på STING.

STING är en företagsinkubator som erbjuder affärsutvecklingsstöd och nätverk till entreprenörer och innovatörer. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST