Mikael Ståhl

ikael Ståhl äger, efter att ha köpt ut sina systrar Pia Althin och Ann-Christin Ståhl, ensam ett av Sveriges största fastighetsbolag.

Marknadsvärdet på Henry Ståhl Fastigheter beräknas till 3,8 miljarder kronor och ägs genom bolaget Stadstornet Invest. I dag har han totalt cirka en halv miljon kvadratmeter, fördelade på cirka sjuttio fastigheter, främst i Uppsala, men med stora innehav också i Linköping, Uppsala och Örebro.

I våras gav Mikael Ståhl och hans två systrar Ernst Billgren i uppdrag att skapa skulpturen "Eget hem", som nu står vid Stadstornet mitt i Norrköping. De skänkte skulpturen till kommunen i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum för att hedra föräldrarna Henry och Ella Ståhl som grundade bolaget redan 1947 av Henry Ståhl.

I november 2013 utsågs bolaget till Månades företag i Norrköping. Tidigare samma månad skänkte bolaget 50 000 kronor till Rädda Barnens arbete i Filippinerna, efter naturkatastrofen där tidigare i höst.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.