Kinneviks vd Mia Brunell Livfors. Fotograf: Elisabeth Ohlsson Wallin

Stenbecks kassa större än någonsin - hit går pengarna

Cristina Stenbeck säljer bolaget hennes farfar startat och Kinneviks kassa blir sprängfylld med flera miljarder kronor. Nu berättar vd:n vart pengarna kan tänkas ta vägen.

De nästan 4 miljarder kronor Kinnevik får in via försäljningen av innehavet av Billerudkorsnäs är inte öronmärkta på något sätt. Men i jakten på nya investeringar kommer investmentbolaget att titta särskilt på finansiella tjänster.

"Pengarna är inte öronmärkta på något sätt. Vi tycker att det är bra att i det här skedet ha en stark balansräkning. Vi kommer givetvis att fortsätta att titta
på nya investeringar, framför allt inom telekom, media, online och finansiella tjänster", säger Kinneviks vd Mia Brunell Livfors till Nyhetsbyrån Direkt.

Kinneviks fokus på digitala tjänster och utvecklingsmarknader kommer att skärpas ytterligare i och med måndagens storaffär. Hon betecknar samtliga nämnda sektorer som intressanta.

"Finansiella tjänster är det minsta området för oss i dag och där kommer vi att titta mer", fortsätter hon.

Affären kommer att ge Kinnevik en nettokassa på cirka 3 miljarder kronor. Bolaget har inte haft någon nettokassa i modern tid, det vill säga under de 25 senaste åren.

Men stundande utdelningar kommer inte att påverkas av att kassan är fylld till brädden. Investmentbolaget kommer att hålla sig till utdelningspolicyn som säger att minst 85 procent av de erhållna utdelningarna från de noterade portföljbolagen ska delas ut och att utdelningen ska växa i jämt takt.

Ska Kinnevik verkligen drivas med nettokassa?
"Just nu ska det i alla fall det. Sedan får vi se. Det beror på vilka möjligheter som dyker upp. Just nu tycker vi att det är bra med en stark balansräkning",
säger Mia Brunell Livfors.

Finns det något i omvärlden som enligt er gör det lämpligt att just nu ha nettokassa?
"Det är väl mer tillfälligheter. Nu fanns det köpare och ett intresse. Vi är nöjda med det pris vi har fått för aktierna i Billerudkorsnäs".

Kinnevik har sålde hela till innehav i Billerudkorsnäs, nästan 52 miljoner aktier, till en grupp av svenska institutioner för 3,7 miljarder kronor eller 72 kronor per aktie. Priset motsvarar en rabatt om 5 procent jämfört med det volymviktade genomsnittliga värdet av Billerudkorsnäs aktie under de senaste 30 handelsdagarna.

Den övervägande delen av aktierna förvärvas av AMF Försäkring, Fjärde AP-fonden och Alecta. Resterande aktier förvärvas av en handfull institutionella placerare, i alltväsentligt fyra större svenska aktiefonder.

Hur länge kan ni sitta på pengarna utan att det börjar brännas i fickorna?
"Det kan vi göra ända tills vi kan göra riktigt bra affärer. Jag ser inte det som något stort problem att ha en stark balansräkning", svarar Kinneviks vd.

Innehavet i Billerudkorsnäs går tillbaka ända till Kinneviks grundande. När Robert von Horn, Wilhelm Klingspor och Hugo Stenbeck 1936 bildade
investmentaktiebolaget Kinnevik fanns aktier i Korsnäs Sågverks AB i portföljen. Mia Brunell Livfors beskriver måndagens affär som en logisk följd av den sammanslagning mellan Korsnäs och Billerud som genomfördes under 2012.

"Efter sammanslagningen har det nya bolaget utvecklats väldigt väl och bolaget är i gott skick, man ser synergierna. Det är en bra tid för oss att gå vidare och
fortsätta med den strategi som vi har haft den senaste sex, sju åren", kommenterar Mia Brunell Livfors.

Är det inte viktigt för Kinnevik att ha portföljtillgångar med en annan typ av cykler än vad telekom och media har?
"Telekom- och mediebolagen börjar faktiskt också få ett par decennium på nacken, och de är inte så cykliska även om det är marknader under stor förändring just nu", säger Kinneviks vd.

LÄS MER: "Var inte dum - köp det övervärderade luftslottet"

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST