McDonald's är ett företag som valt att marknadsföra sig själv som arbetsgivare. Fotograf: Hasse Holmberg/TT

Så ska företagen göra för att komma åt talangerna

Listan över Sveriges 101 Supertalanger som VA släppte förra veckan visar en trend bland landets smarta, drivna och unga talanger: de är den nya tidens entreprenörer. Storbolagen får stå tillbaka för uppstartsbolag. I dag är många företags största utmaning att hitta kompetent personal.

Sedan McKinsey lanserade begreppet the war for talent år 1997 har ett tankesätt vuxit fram som betonar vikten av talang till framgång för organisationer. Samtidigt uppkommer det allt fler tecken som tyder på att dagens unga arbetskraft i större utsträckning väljer bort storbolagen för att istället satsa på snabbrörliga nya bolag där de kan ha en tydligare personlig påverkan.

Sådana val kan dock förbereda unga talanger för att i framtiden bli företagsledare, konsulter, forskare.

HELA LISTAN: "De är Sveriges 101 Supertalanger 2013"

Reklambyrån DDB menar att rekryteringsreklam, eller employer branding , har blivit en allt vanligare metod för företag att stärka varumärket och attrahera medarbetare. Förklaringen ligger i uppfattningen om att det är personalen och arbetsplatsen som säljer varumärket, snarare än reklamen.

Några exempel där större arbetsgivare och företag utnyttjat värdet av rekryteringsreklam är McDonald s med kampanjen Kalla oss galna men vi tror på Sveriges unga , Försvarsmakten med kampanjen Vem bryr sig? och Skanska med sina nya tv-reklamer. I samtliga fall är rollen som arbetsgivare i fokus, vilket enligt DDB hade varit otänkbart för bara ett decennium sedan.

Bland såväl näringslivsföreträdare som politiker talas det om behovet av matchmaking , förklarar DDB:s vd David Sandström. Att para ihop rätt arbetstagare med rätt arbetsgivare, när organisationernas behov av personal blir allt mer specifika .

David Sandström menar att det främst är följande fyra faktorer som gör att rekrytering nu blir viktigare i marknadsföringen:

1. Sök
Både arbetssökande och arbetsgivare kan i mycket större utsträckning hitta och välja än de kunde tidigare, när arbetsmarknaden var både analog och lokal. Den teknologiska utvecklingen har rivit alla murar. Urvalet vidgas och konkurrensen tätnar.

2. Kunskapsintensivare
De flesta arbeten har blivit mer teoretiskt krävande och kräver mer komplexa utmaningar. Det gör att människor blir mindre utbytbara.

3. Jakten på produktivitet
Företagen har börjat mäta och utvärdera produktivitet in i detalj och blivit mer sofistikerade i sin jakt på produktivitetsökningar. I det post-industriella samhället kan vi inte åstadkomma produktivitetsökningar genom nya maskiner. Därför blir människorna det viktigaste konkurrensmedlet och därmed också viktigast att attrahera. Modellen byts ut från reklam till kunder till reklam till medarbetare till kunder .

4. Arbetsgivarrollen spelar roll för konsumenterna
Konsumenterna bryr sig allt mer om vilka det är de handlar av. Från att ha brytt sig om varumärket och ytan bryr sig människor i allt högre utsträckning om de djupare aspekterna av ett företag. Det handlar om hur företagen behandlar sina medarbetare och underleverantörer liksom vad de gör för miljön. Det blir därför viktigare att visa sig som en bra arbetsgivare även gentemot konsumenterna.

Människorna är det bästa konkurrensmedlet. Och i dagens Sverige är i stort sett alla företag kunskapsföretag , säger David Sandström.

Driv och problemlösning krävs i de flesta arbetsuppgifter. Skaffar du bra folk så följer resten av sig självt. Det är en överförenkling, men nästan så enkelt är det, och det får stora konsekvenser för hur vi kommunikationsbyråer jobbar .

VA PROFIL: "Mannen bakom Sveriges mest okända storbolag"

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST