Fotograf: Fredrik Sandberg

Svenska elever tappar mest i världen

Resultatet av den internationella Pisa-undersökningen är oroväckande för Sveriges del. Svenska elevers resultatutveckling i matematik, läsning och naturkunskap är den sämsta i den utvecklade världen.

Idag presenterar Skolverket den internationella Pisa-undersökningen som mäter elevernas kunskaper i olika länder. Ungefär 7000 svenska elever har deltagit i undersökningen och resultatet är oroväckande för Sveriges del. Av alla OECD-länder är Sverige det land som tappar mest.

"Sverige förlorar på alla fronter. Det är ett mycket allvarligt läge, resultatet har sjunkit som en sten", säger Eva-Lis Sirén, förbundsordförande i Lärarförbundet till Aftonbladet.

Shanghai hamnar i topp i samtliga tre ämnen i Pisas undersökning. Därefter följer Singapore, Hongkong, Taipei, Sydkorea, Macao och Japan

Svenska elever, både de högpresterande och lågpresterande, tappar i samtliga områden: Matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

Den senaste PISA-rapporten visar att svenska elever är under OECD-genomsnittet på samtliga områden. Bara fem länder är sämre än Sverige på matematik. I naturvetenskap är bara sex länder sämre än Sverige. 

Utbildningsminister Jan Björklund kommenterade för några veckor sedan den stundande PISA-rapporten till Aftonbladet:
"Min förväntan på den här undersökningen är måttlig. De stora utbildningsreformerna som vi gör nu kommer inte att påverka PISA-undersökningen. Min prognos är att det fortsätter att gå ner eftersom de reformer vi gör påverkar först på sikt." 

Svenska elevers resultat 2012 och (OECD-genomsnittet):
Matematik: 478 (494)
Naturvetenskap: 485 (501)
Läsförståelse: 483 (496)

Som en jämförelse kan nämnas att eleverna i Shanghai uppnådde 613 poäng i matematik. Finländarna fick 519 poäng och estländarna 521 poäng.

Enligt Skolverket har de svenska elevernas kunskaper försämrats gradvis under hela 2000-talet. PISA-undersökningen genomförs vart tredje år. År 2000 klarade sig svenska elever bra i jämförelse med andra länder. 2003 var svenskarna något starkare i matematik än OECD-genomsnittet. 2006 hade svenska elever blivit genomsnittliga i matematik och naturvetenskap men var fortfarande över medel i läskunskap. 2009 hamnade de svenska eleverna under det internationella genomsnittet i naturvetenskap. 

LÄS MER: "De är bäst och sämst i världen på matte" 

Relaterade artiklar


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.