Fotograf: David Magnusson/SvD/TT

Det här är företagen som förlorar i längden

Företag med hög digital mognad levererar bättre finansiella resultat, enligt en studie som Capgemini Consulting och Massachusetts Institute of Technology (MIT) presenterar i ett pressmeddelande. Studien visar att digitalt mogna bolag har i genomsnitt 50 procent högre lönsamhet jämfört med digitalt omogna bolag – men att förändringstakten är låg.

Det är en fråga om överlevnad, och svenskt näringsliv måste agera nu, menar Anneli Samuelsson, vd för Capgemini Consulting.

Sverige har goda förutsättningar att vara ledande inom digital utveckling , förklarar Karl Bjurström, Head of Digital Strategy & Transformation på Capgemini Consulting, i pressmeddelandet. Vi ska vara stolta över att ha såväl nya som etablerade företag och även myndigheter som ligger i framkant. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Tvärtom den stora frågan är hur Sverige och svenska företag kan dra nytta av den digitala kompetens som framförallt byggts upp genom tidiga satsningar och framgångar inom telekom, internet och andra digitala teknikområden .

LÄS ÄVEN: "Sverige har sällsynt goda förutsättningar"

Många medarbetare förstår redan betydelsen av en digital transformation: 78 procent av studiens respondenter tror att en digital transformation kommer att vara avgörande för den egna verksamheten inom de närmaste två åren.

Dock är 63 procent oroade för att utvecklingen går för långsamt. Capgemini Consulting befarar därför en växande klyfta mellan de företag som medvetet driver digital transformation, och de som avvaktar och därmed halkar efter.

Och det är många som gör just det. 65 procent av de undersökta verksamheterna klassas som digitalt omogna. Kritisk kompetens och en tydlig vision för digital transformation saknas.

Endast 36 procent av de undersökta organisationernas ledningar har kommunicerat en tydlig vision för digital transformation. I de organisationer som har gjort det stöder 93 procent av medarbetarna visionen, och 81 procent meddelar att det också kommer att vara en avgörande konkurrensfördel framöver.

Studien visar att framgångsrik digital transformation måste drivas från företagsnivå, vilket innebär att svenska vd:ar och företagsledningar måste verka för att accelerera den digitala utvecklingen i sina verksamheter, menar Capgemini Consulting.

Studien visar att den digitala klyftan inte bara gäller på individnivå, utan lika mycket för organisationer , säger Karl Bjurström. Klyftan mellan morgondagens vinnare och förlorare accelererar.

Capgemini Consulting vill understryka att den digitala utvecklingen innebär genomgripande förändringar för alla organisationer, i alla branscher.

Globalt märker Capgemini Consulting att tillverkande bolag generellt ligger efter avseende digital mognad.

För Sverige är detta både ett hot och en möjlighet där tillverkningsindustrin utgör 14 procent av svensk BNP , menar Karl Bjurström. Svenska bolag behöver förstå hur de ska bli digitala ledare inom sin sfär, men det är brottom och det krävs att svenska företagsledare agerar nu .

LÄS ÄVEN: "Sveriges humankapital femte bästa i världen"

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.