På bild: Arnaud Henneville, en av entreprenörerna som pitchat sin idé för Industrifonden. Fotograf: Magnus Liam Karlsson

Startbidrag finns på många olika håll

Hur många gånger har man inte hört talas om uppfinnare som intecknar sin bostad och riskerar hela den privata familjekonomin för att förverkliga sin idé. De andra två f:en i 3F, family, friends and fools, är självklart också bra att ha i närheten i ett uppstartsskede.

Är du fortfarande student  någon av landets högskolor finns en rad inkubatorer som exempelvis Chalmers Innovation, Lead vid Lindköpings universitet, Sting KTH Student Inc och Venture Cup Syd vid Lunds universitet, där din idé kan få växa sig lite starkare.

Här får du hjälp att starta bolag, upprätta en affärsplan och knyta kontakter med potentiella investerare.

På många högskolor finns egna eller närliggande fonder som hjälper inkubatorbolagen en bit  vägen.

Den största av dessa, Chalmers Innovation Seed Fund, investerar både i mycket tidiga faser och under bolagets utveckling. I den initiala fasen investeras upp till 500 000 kronor, under själva inkubatorfasen mellan 1 och 5 miljoner kronor och upp till 5 miljoner kronor under tillväxtfasen.

Bland medlemmarna i branschföreningen SISP, Swedish Incubators & Science Parks, finns en av de mest framgångsrika svenska inkubatorerna, Sting, som även erbjuder finansiering genom riskkapitalfonden Sting Capital. Med bas i Kista Science City och lokaler i det nystartade Start-Up People of Sweden mitt i staden och  KTH, som är en av Stings partner, utvärderas mellan 140 och 180 projekt eller bolag per år. Sedan starten 2002 har Sting hjälpt över 100 uppstarter. Riskkapitalbolaget Sting Capital, som främst investerar i Stinginkubatorbolag, kan hjälpa till med upp till 4 miljoner kronor per bolag.

Sting driver också ett nätverk av affärsänglar, Sting Business Angels (SBA). Förutom KTH är också statliga Almi, där numera även Innovationsbron ingår, en partner till Sting.

Hos Almi kan du få såväl rådgivning som riskkapital och lån. Almi har också som uppgift att finansiera och kvalitetssäkra Sveriges inkubatorer. Almi har två former av riskkapital, sådd- och expansionskapital. Investeringarna sker alltid tillsammans med en partner.

Almis uppgift är också att erbjuda riskvilliga lån när ingen annan gör det. För att kompensera den högre risken och för att inte konkurrera med den privata marknaden tar Almi ut en högre ränta.

För dig som är arbetslös eller bor i ett stöd-område kan Arbetsförmedlingen ge ett startaeget-bidrag.

Andra statliga stöd du kan söka när du startat ett nytt företag inom jordbruk, trädgård eller renskötsel är genom Landsbygdsprogrammet, som hanteras av Jordbruksverket. Startstödet kan du bara få en gång.

Statliga bidrag för investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag finns också att hit-ta hos länsstyrelserna eller regionförbunden.

Bidragens omfattning och inriktning varierar genom olika län och med tiden, beroende  vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen gett de olika länen. Bakom länsstyrelserna och regionförbunden agerar Tillväxtverket.

Ett fåtal riskkapitalaktörer, vid sidan av de som är knutna till inkubatorer, agerar också i dessa tidiga skeden. Nystartade Moor Capital med finska "Angry birds"-skaparen och Rovioägaren Kaj Heds privata pengar och Augmenta, med fokus  södra Sverige är två exempel.

Annars är det framför allt affärsänglarna som vågar ta de risker som det innebär att satsa såddkapital. Det finns ganska gott om affärsänglar i Sverige och ett tjugotal olika nät-verk som oftast är knutna till inkubatorer. Vid sidan av det redan nämnda Stingnätverket, SBA, finns en rad affärsänglar kopplade till Connect, ett privat nätverk som drivs kring universitet och högskolor och som främst finansieras av näringslivsaktörer.

Samtliga affärsängelnätverk finns att hitta  Riskkapitalföreningens, SVCA, sajt.

 sajten Angellist finns omdömen och rankning av såväl änglar och riskkapitalbolag.


HÄR FINNS SÅDDKAPITAL

• Sting Capital

• KTH Holding

• Venture Cup

• Uminova Invest

• Chalmers Innovation Seed Fund

• GU Holding

• Västmanlandsfonden

• Jönköping Business Development

• Såddgruppen Mittsverige AB

• Sörmlandsfonden

• Almi Företagspartner

• Moor Capital

• Arbetsförmedlingen

• Augmenta

• Conor

• Creathor

• Stockholms affärsänglar

• BearingPoint

NÄSTA STEG: "Tidig tillväxt"
FÖREGÅENDE STEG: "Startslanten"
TILLBAKA TILL BÖRJAN: "Företagsfinansiering för dummies: Här finns pengarna" 

Jobbar du med att finansiera nystartade bolag men är inte med på våra listor? Maila då jill.bederoff@va.se för att komma med på listorna.

LISTA: "Världens 50 mest innovativa företag"


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST