Fotograf: Anders Wiklund/Scanpix

Svensk gruvjätte spränger inte bara berg

Lennart Evrell, vd för Boliden, fick Industridagens jämställdhetspris som
delas ut för andra året i rad till "företag som gör innovativt saker
för att få in kvinnor i industrin".

Metallföretaget Boliden tilldelas Industrins Jämställdhetspris 2013 som delades ut av näringsminister Annie Lööf i Göteborg på måndagen.

Juryn, som bestod av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarförbund inom industrin, motiverade sitt val:

"Ett företag inom en av våra viktigaste basindustrier har genom medvetna satsningar fått kvinnor att bli bergarbetare och har ett smältverk med en majoritet kvinnor i ledningen. Det här är företaget som befordrar personal under deras föräldraledighet och tidigt tryckte på betydelsen av pappaledighet. Företaget spränger därmed inte bara berg, utan också många fördomar om gruvbranschen."

VA SPECIAL: "Finns det guld i berget?"

Lennart Evrell sa när han tog emot priset: "Vi har en ökad andel kvinnor och vi jobbar aktivt med dessa frågor. Vi  är ett gruvföretag och ägnar oss åt rätt farlig verksamhet, både miljömässigt och personellt, därför ägnar vi oss mycket åt värderingsfrågor."

Han berättade att bolaget, i nära samarbete med facken, arbetat målmedvetet med företagskulturen i många år för att skapa säkra jobb, hög miljöprestanda och sunt ledarskap.

 "Chefer har en viktig roll i att bygga företagskultur", menar han.

MISSA INTE: "Svenska företag brister i innovation, långsiktighet"

Bolidens jämställdhetsarbete innefattar bland annat lönekartläggningar, jämställdhetsplaner på alla enheter, återkommande utbildningsdagar och särskilda karriärnätverk för kvinnor. Några av de mätbara resultaten är att andelen kvinnor inom prospektering ökat från 10 till 28 procent mellan 2005 och 2012. Andelen kvinnor på Boliden Gruvors teknikavdelning har ökat från 16 till 22 procent under samma period. Ytterligare ett exempel är att andelen kvinnliga truckförare i Aitikgruvan idag är runt 50 procent. Bolidenkoncernens snitt är 17 procent, vilket placerar företaget i ett internationellt toppskikt i branschen.

"Vi har långt kvar men priset är ett viktigt erkännande och det sporrar oss att bli ännu bättre," säger Lennart Evrell.

LÄS ÄVEN: "Så många börsbolag har kvinnlig vd"
TREND: "Vem behöver män?"

Relaterade artiklar