Fotograf: Therese Jahnson/SvD/Scanpix

Ladda höstportföljen med Carnegies favoriter

När Carnegie släpper höstens portföljstrategi är det cykliskt och småbolag som gäller.

Det är ett bra läge att successivt öka exponeringen mot cykliskt samt småbolag.

Det anser Carnegies strategiteam som leds av Brian Cordischi i höstuppdateringen av skriften "Allokering och portföljstrategi".

Den allmänna bedömningen för svenska aktier är neutral (trea på en femgradig skala), en sänkning från viss övervikt (4/5) vid den senaste rapporten som publicerades i maj.

Bakom nedviktningen ligger årets starka börsutveckling som inklusive utdelning
inneburit kring 20 procents uppgång sedan årsskiftet. Carnegies strategiteam
viktade upp Sverige till viss övervikt i slutet av 2012.

Då priserna stigit utan stöd från bolagsvinster har det medfört ett p/e-tal kring 15 i dagsläget. I och med multipelexpansionen beskrivs svenska börsen som "rimligt värderad".

Ur ett sektorsperspektiv framhävs att så kallade "värdeaktier" - stabila bolag
som ofta erbjuder hög direktavkastning - har gått starkt.

"I Sverige har exempelvis banksektorn varit en vinnare, precis som förra året.
Dock ser vi nu tendenser på en sektorrotation från lågbeta-aktier till mer
cykliska högbeta-aktier, som i många fall inte hängt med i årets uppgång",
skriver strategiteamet.

Carnegie har tidigare koncentrerat sig på bolag med hög direktavkastning men
lyfter nu i stället fram cykliska bolag såsom Sandvik, Volvo, Scania och
Trelleborg som attraktiva.

JÄMFÖR: "Aktierna du inte visste att du borde sälja"

"Det är bolag som borde gynnas av en allt bättre konjunktur och är tidigt
cykliska. Om riskaptiten i marknaden håller i sig borde aktier med högt beta
gynnas", framhävs.

Många av de svenska bolagen har en stor exponering mot Europa och det har kommit makrosignaler som indikerar att det "vänder runt" i regionen, inflikas vidare.

Trenden där små och medelstora bolag går betydligt bättre än större bolag bedöms även hålla i sig. Att mindre bolag tenderar att vara mer beroende av inhemsk konjunktur samt ökad M&A-aktivitet (uppköp och bolagsaffärer) "borde öka intresset ytterligare för en småbolagsexponering bland investerare", enligt Carnegie. Dessutom pekas värderingen för små och medelstora bolag ut som attraktiv.

"Givet en bättre vinsttillväxt under nästa år och att de mindre och medelstora
bolagen visat bättre vinsttillväxt över tid borde småbolagen handlas till en
premie och inte till en rabatt", är strategiteamets syn.

I USA handlas små och medelsstora bolag till en premie jämfört med större bolag, utvecklade Carnegies chefsstrateg Brian Cordischi vid en pressfrukost på fredagen.

MISSA INTE: "Företagsstjärnorna dalar allt snabbare"

Med mer normaliserad riskpremie efter årets överavkastning för aktier globalt
har Carnegies allokeringsteam allmänt dragit ned rekommendationen för aktier som tillgångsslag till neutral.

JÄMFÖR: "Fondgiganten: Därför ska du köpa aktier nu"

LÄS ÄVEN: "Spara i fonder är en förlustaffär"

"Konjunkturen normaliseras och vi bedömer att selektivitet blir ledordet för val
av såväl tillgångsslag som regioner, länder, sektorer och aktier", framkommer i
sammanfattningen av publikationen.

Bland de selektiva valen nämns Kina och Ryssland som attraktiva
tillväxtmarknader. Storbritannien som likt Ryssland har stor exportexponering
mot övriga Europa, och där makrostatistiken varit stark på senare tid, lyfts
också fram som en intressant marknad.

I USA bör man enligt Carnegie vara selektiv på sektorsnivå. Finanssektorn samt bolag exponerade mot industriinvesteringar lyfts fram som intressanta
alternativ.

MISSA INTE: "Det säger vd:n som dumpade alla sina aktier"

LÄS OCKSÅ: "Sex år i kritstrecksrandig kostym fick räcka"

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.