Snart på halv stång? Fotograf: Heiko Junge

"Varje år missar Sverige 100 Kamprad"

Svenska bussförare tjänar idag 60 gånger mer än sina thailändska kollegor. Men sötebrödsdagarna kan snart vara över och då väntar två veckors semester och förlorade jobb för svenskarna. Det var budskapet när BCG och en superpanel diskuterade hoten mot välfärden.

Idag på Moderna museet i Stockholm presenterade Boston Consulting Group, BCG, sin rapport Nationell strategi för Sverige - från tillväxt till välstånd. En ytterst namnkunnig panel fanns på plats för att diskutera och debattera hur Sverige ska kunna fortsätta vara ett land i den absoluta världstoppen vad gäller välstånd och välfärd.

"I höstbudgeten satsar regeringen på plånboksfrågor och detsamma gäller Socialdemokraterna. Det femte jobbskatteavdraget blir mer pengar i plånboken för alla som arbetar, men löser inte vår fortsatta tillväxt och välfärd år 2030", säger Johan Öberg, partner och Sverigechef på BCG.

Det relativa försprånget sätter ramarna
Idag är en svensk industriarbetare 75 gånger mer produktiv än sin thailändska kollega. Därför är det kanske inte förvånande att han eller hon också tjänar 60 gånger mer än thailändaren. Men även svenska busschaufförer tjänar 60 ggr mer än sina thailändska diton, noterar BCG i rapporten. Trots att de knappast kör 75 gånger längre eller bättre. Det är den svenska industrins relativa försprång som sätter ramarna för vår levnadsstandard och om vi vill fortsätta ha det på det här sättet måste vi agera snarast, enligt konsultföretaget.

Den årliga svenska produktivitetstillväxten har sedan börjat av 90-talet legat 0,4 procentenheter högre än snittet i Västeuropa. Om svensk produktivitetstillväxt sjunker ned till västeuropeiska nivåer skulle det kunna få förödande konsekvenser för svensk välfärd.

Minskad semester
I BCG:s rapport ges flera exempel på vad som händer om inget görs. Om vi inte lyckas behålla vår höga produktivitetstillväxt måste det kompenseras på andra sätt. Ett är genom fler arbetade timmar, exempelvis genom att vi går ner till två veckors semester per år. Ett annat alternativ är att höja pensionsåldern med tre år eller att höja skatten med tre kronor per hundralapp.

En minskad konkurrenskraft leder till att vi förlorar ytterligare jobb inom både industri och tjänstesektor. BCG:s beräkningar visar att arbetslösheten riskerar att stiga till 13 procent redan år 2020 om inget görs.

Förslagen
Rapportens åtgärdsförslag handlar dels om att säkra vår produktivitet, dels om att vi måste bli bättre på att få ut så mycket som möjligt ur varje krona som satsas på välfärd. Sverige måste satsa ambitiöst på utbildning, innovation, entreprenörskap och digitalisering för att säkerställa att våra exportföretag behåller sin internationella konkurrenskraft. Vi måste börja mäta och styra på resultat och kvalitet i det offentliga istället för att som idag enbart fokusera på kostnader, processer och ägarfrågor. Ett konkret exempel är den produktivitets- och kvalitetsförbättring som skedde när svenska hjärtkliniker år 2007 började offentliggöra resultaten av sina operationer. Totalt sett har antalet lyckade operationer ökat, och allra störst har ökningen varit hos de kliniker som låg i botten när reformen sjösattes.

Panelens förslag och åsikter
I panelen fanns bland annat Carl-Henrik Svanberg, ordförande i BP och Volvo, Rune Andersson, miljardär och ägare av Mellby Gård samt Moderaternas respektive Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg Batra och Mikael Damberg. 

Carl-Henrik Svanberg menade att vi bör lära av historien. Under efterkrigstiden gick det bra för Sverige och det växte då fram en syn på att allt går bra av sig självt. Det är fullständigt livsfarligt enligt BP-ordföranden som hyllar förändringsvilja och framåtblickande i organisationer. Den förre Ericsson-vd:n anmärkte att ihållande framgång i näringslivet inte kan tas för givet. "Se på Nokia till exempel. De är mer eller mindre borta idag."

Rune Andersson var bekymrad över det stora fokuset på forskningens roll som han menade hade tagit oförtjänt stor plats jämfört med entreprenörskapet. Enligt honom är efterkrigstidens två största svenska innovationer H&M och Ikea.

"I varje årskull föds det kanske hundra Ingvar Kamprad, men vad gör det om vi inte fångar upp dem? Studievägledarna måste bli bättre och sättas in tidigare. Alla ungdomar kan faktiskt inte bli tv-reportrar", sade superentreprenören och Mellby Gård-ägaren.

Även Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, pekade ut viljan till förändring som nyckeln till framgång. Samtidigt oroas han över att Sverige har blivit en fet katt som jäser i sina egna framgångar när vi i själva verket måste agera även i goda tider, innan kriserna uppstår.

Han noterade att Tysklands framgångar just nu beror på de omfattande reformer som landet genomförde för ett decennium sedan och att hundratusentals jobb skulle skapas om Sverige kom ner på samma arbetslöshetsnivå som det politiskt lyhörda Schweiz.

Klicka här för att läsa hela rapporten (Obs, PDF-fil). 

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.