1 av 4
Bildspel: Apples nya Iphone 5S, som innehåller fingersensorteknologi, har sålt i rekordfart. Men redan efter några dagar knäckte hackare systemet. Klicka vidare i bildspelet Fotograf: Andy Wong

Case: Upp till bevis för biometribolagen

Fingersensorerna spås bli nästa stora tekniksprång och bolagen räknar med att 1,5 miljarder mobiler har fingersensorer om tre år. Men är tekniken verkligen säker och när kommer biometribolagen att börja tjäna pengar? Vi tar pulsen.

Glöm alla lösenord. Nu är det våra fingeravtryck som ska fixa säkerheten på mobilen och på nätet. Biometri blir nästa stora grej och lika självklart som pekskärmar. Och två svenska bolag är med och kämpar vid utvecklingsfronten.

Lösenord ska som bekant vara unika, helst innehålla både bokstäver och siffror, gärna en versal samt en krumelur och ändå sitta som ett rinnande vatten när man behöver dem som bäst. Alla som känt en stilla desperation inför IT-säkerhetens krav på tillvaron kan möjligen börja andas ut. Inom några år kan lösenorden vara överflödiga.

Att logga in med fingeravtryck i stället för med lösenord är nästa stora tekniksprång för smarta mobiler och surfplattor.

Och på börsen råder en biometrihajp som har skickat upp de svenska bolagen Fingerprint Cards 1 800 procent och Precise Biometrics 360 procent på ett år.

Det rör sig om två bolag som hittills mest har bjudit sina ägare på röda siffror och frekventa, utspädande nyemissioner. Nu värderas båda till miljardbelopp.

Startskottet gick när trendsättaren inom smarta mobiler och surfplattor, Apple, i fjol köpte biometribolaget Authentec för drygt två miljarder kronor.

Affären visade att Apple har stora planer för biometri (att kunna identifiera individer med hjälp av deras unika kroppsliga signaturer, mestadels fingeravtryck, se faktaruta), för att därigenom öka nätsäkerheten och förenkla tillvaron i en värld där mobila enheter kommer att spela en alltmer central roll för datakommunikation och transaktioner i samspel med molnbaserade tjänster.

Affären satte dubbel press på Apples konkurrenter. Dels innebar den att alla som inte ville riskera att hamna på efterkälken blev tvungna att investera i biometri, dels att ett av de stora biometriföretagen, Authentec, upphörde med att utveckla lösningar till andra företag än Apple.

Övriga tillverkare av smarta mobiler och surfplattor fick vända sig till de biometriföretag som fanns kvar på marknaden, något som har gynnat en av Authentecs mest direkta konkurrenter, Göteborgsbaserade Fingerprint Cards, och i någon utsträckning även Precise Biometrics från Lund.

Fingerprint Cards har satsat målmedvetet i flera år på att utveckla sensorer för fingeravtryck som skulle passa just för mobila enheter.

Till skillnad från pc-marknaden, där fingeravtryckssensorer har använts i mindre nischer och där elförsörjningen sällan är ett problem, måste utrustning till mobila enheter vara mycket energisnål. Knappast någon skulle acceptera extrautrustning som kortar ned mobiltelefonens batteritid i väsentlig utsträckning.

På detta område har Fingerprint Cards skaffat sig ett försprång framför den främsta återstående konkurrenten, amerikanska Validity, vilket gör att det svenska bolaget kaxigt räknar med att ta halva marknaden för fingeravtryckssensorer till mobiltelefoner år 2015, håll då i minnet att Apple ligger utom räckhåll i och med uppköpet av Authentec och väntas ta cirka 20 procent av marknaden.

Även Precise Biometrics vd Thomas Marschall tror att Fingerprint Cards ligger bra till för att ta en betydande del av sensormarknaden (se intervju), vilket kanske låter märkligt, men då ska man tänka på att Precise Biometrics häromveckan licensierade ut sin algoritm för matchning av fingeravtryck till Fingerprint Cards vilket skulle göra Precise Biometrics till indirekta vinnare på Fingerprints framgångar.

Enligt Fingerprint Cards eget scenario, baserat på kundkontakter, kommer det att finnas 400 miljoner fingeravtryckssensorer inbyggda i konsumentelektronik år 2015 och hela 1,5 miljarder sensorer bara ett år senare. Det är ett scenario som bygger på att biometri blir en standardlösning för smarta mobiler och surfplattor.

Inom området råder det överlag ingen brist på framtidstro, branschorganet Biometrics Research Group spår att hela biometrimarknaden (som inkluderar mer än ngeravtryck) kommer att vara värd 15 miljarder dollar år 2015, mer än en fördubbling från 2012. Vad skulle då en betydande andel av sensormarknaden vara värd för Fingerprint Cards? Det är ingen enkel räkneövning.

Om biometri blir en massmarknadsprodukt kan man räkna med kraftig prispress. Enkla linjesensorer, där  ngeravtrycket skannas in genom att ngret dras över en linje, kan komma ned mot tio kronor per styck. Något mer komplicerade areasensorer, där hela ngeravtrycket läses in direkt, skulle kunna röra sig om några tior.

I halvårsrapporten i augusti i år meddelade Fingerprint Cards att man sänkte sin försäljningsprognos kraftigt för helåret efter som era marknadsaktörer börjat gå över från linjesensorer till areasensorer vilket medförde projektförseningar. Men trots den sänkta prognosen gav rapporten snarare nytt bränsle till aktien på grund av areasensorernas högre värde och bolagets starka marknadsposition. 

Om Fingerprint Cards får rätt i att 1,5 miljarder mobila enheter har ngeravtryckssensorer år 2016, värda någon eller några tior per stycket, rör det sig om en marknad värd minst 15 miljarder kronor, antagligen betydligt mer, varav det svenska företaget alltså tror sig kunna ta hälften. Samtidigt säger det sig självt att den typen av extrem tillväxt, från en omsättning omkring 100 miljoner kronor i år, skulle vara extremt utmanande att verkställa. 

Fingerprint Cards är ett slimmat företag med drygt tjugo anställda, att lägga ut så stora volymer så snabbt på underleverantörer är oerhört vanskligt. Det är lätt att se askhalsar, kvalitetsproblem och komponentbrist framför sig.

Precise Biometrics är värt omkring en tredjedel av Fingerprint Cards, vilket speglar att bolaget har en mer indirekt exponering mot den snabbväxande marknad som Fingerprint Cards säljer sensorer till. Precise Biometrics licensierar ut sin algoritm för matchning av ngeravtryck till exempelvis Fingerprint Cards och skulle kunna ta en del av kakan om bolagets algoritm kan behålla sin ledande ställning.

Precise tillverkar även ett mobilskal, Tactivo, med  ngeravtryckssensor och smartkortsläsare som hjälper företag och myndigheter att höja IT-säkerheten när anställda arbetar på fältet och är uppkopplade med hjälp av mobila enheter. Det är rimligen en tillväxtmarknad men det är svårt att se någon motsvarighet till den explosiva potential som  nns inom Fingerprint Cards komponenter till smarta mobiler och surfplattor.

Utgår man från branschens och biometriföretagens egna prognoser för de närmaste åren är det inte svårt att förstå varför biometriaktierna har stuckit i väg mot stratosfäriska höjder.

Men man kan fråga sig hur stor tolerans tillverkarna och vi mobilanvändare skulle ha om en snabb utrullning av biometrilösningar ledde till kvalitetsproblem. En ngeravtryckssensor som bara fungerar varannan gång, eller som fungerar allt sämre när mobilen åldras, skulle ses mer som ett irritationsmoment än som en praktisk lösning. Det skulle sätta en effektiv broms på tillväxten.

Det enda man kan säga med säkerhet är att biometriföretagen lever i intressanta tider. 

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.