Ansvar blir mer lönsamt

Inte bara kunderna utan också de anställda, ägarna och cheferna vill att företagen ska vara goda medborgare. Det skriver VA Hållbarhets gästkrönikör Klas Eklund, senior ekonom på SEB.

I åratal har debatten förts huruvida ansvarstagande företag är mer lönsamma än sådana som inte tar ansvar. Resultaten har varit blandade, men en del analytiker hävdar att ansvar lönar sig, även i krass kortsiktig mening.

För egen del är jag misstänksam mot den där typen av kalkyler. Det är svårt att hitta jämförbara grupper av ansvarstagande och ansvarslösa företag.

Att ta ansvar är förenat både med kostnader och med intäkter. En kortsiktigt vinstmaximerande företagsledning som minimerar skatter och exploaterar kryphål kan tjäna grova pengar ett tag.

Och en kommersiellt skicklig företagsledning kan antagligen göra såväl ansvarstagande som vissa ansvarslösa företag lönsamma.

I alla fall har det varit så hittills.

Trenden är dock entydig. Ansvar håller på att bli lönsamt.

MISSA INTE: "Klas Eklund: 'Nu blir hållbarhet del av affärsplanerna'"

För några årtionden sedan kunde Milton Friedman säga The business of business is business .

Men världen förändras. Planekonomin har fallit, marknadsekonomin har segrat och segraren måste ta ansvar. Som Spiderman säger: With great power comes great responsibility .

Det kravet skärps av finansiella kriser och växande arbetslöshet.

Allt fler människor anställda, kunder, ja även chefer och ägare vill att företagen inte bara ska tjäna pengar à la Friedman utan också vara goda medborgare.

Med det kan de mena olika saker, men vanligen avser de att företagen utöver vad lagar och förordningar kräver ska anställa ungdomar, bidra till den sociala närmiljön, minska sina utsläpp och ta ansvar för att underleverantörer lyfter standarden i fattiga länder.

Anställda vill kunna vara stolta över sitt jobb. De nöjer sig inte med att aktievärdet stiger. För att rekrytera måste företaget stå för något mer.

I en sådan värld blir det allt svårare att bara inrikta sig på kortsiktig vinstmaximering. Ett företag ska utforma sin strategi utifrån ägarnas intressen å ena sidan och andra intressenter kunder, anställda med flera å den andra. Dessa grupper kan vara antingen traditionellt vinst- och nyttomaximerande, enligt Friedmans gamla synsätt, eller kräva vidgat ansvarstagande.

I den typen av analys blir det enbart i den alltmer ovanliga kombinationen då ägarna kväver maximal avkastning samtidigt som andra intressenter bara maximerar sina egna kortsiktiga nyttor som företaget kan strunta i en långsiktig hållbarhetsstrategi.

I alla andra tänkbara kombinationer -  där ägarna eller någon av företagets intressenter har högre krav måste företagsledningen utforma en strategi för hållbarhet och ansvarstagande. Det kan göras på många sätt. Här finns företag som ser ansvarstagande som riskminimering, sådana som vill vara goda medborgare i vidare mening, sådana som arbetar in ansvar i kärnan i affärsplanerna och sociala företag som visserligen kan sträva efter vinst men donerar den till goda ändamål.

Ansvarstagande kan med andra ord ta sig olika uttryck. Men att utvecklingen generellt går mot ökat ansvar är tydligt.

Företagen som går på tvärs mot denna trend tar stora kortsiktiga risker. De spelar hasard med sitt varumärke och därmed sin långsiktiga intjäningsförmåga något som blivit plågsamt tydligt efter den senaste tidens mut- och matskandaler.

Så även om det är svårt att visa att ansvarstagande hittills varit lönsamt på sista raden , så är det än svårare att tro annat än att ansvarstagande framöver faktiskt blir alltmer lönsamt.

Det företag som inte utvecklar en hållbarhetsstrategi och integrerar den i affärsstrategin kommer att få svårare att uppskattas av sina intressenter och allt svårare att försvara sin lönsamhet.

Relaterade artiklar


Kalendarium

För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.