Fotograf: Mats Åstrand

Stora Enso granskas i hållbarhetsrapport

Den finska organisationen Finnwatch har tillsammans med svenska Swedwatch publicerat en rapport om hållbarhetsfrågor vid Stora Enso Inpac Delta India. Nu kommenterar bolaget rapportens slutsatser i ett pressmeddelande.

Chennai-fabriken är belägen i den indiska delstaten Tamil Nadu och tillverkar konsumentförpackningar (fluting och kartong) och transportförpackningar. Företaget grundades 2005 och blev Stora Ensos dotterbolag 2011 i samband med att koncernen förvärvade majoriteten, 51 % av aktierna, i förpackningsföretaget Inpac International.

Rapporten är skriven utifrån en undersökning som Finnwatch gjort i Chennai våren 2013.

Finnwatch noterar i rapporten att antalet arbetsolyckor vid anläggningen har minskat sedan fabriken blev dotterbolag till Stora Enso. Dessutom har lönerna höjts, kollektivavtal slutits med fackförbunden och Stora Ensos uppförandekod införts. Företagets globala personalpolicy gäller nu även för anställda vid Chennai-anläggningen.

Men enligt rapporten är arbetsförhållanden och säkerhetsrutiner fortfarande är bristfälliga. Likaså är levnadsvillkoren för lågavlönade anställda och förekomsten av så kallad positiv diskriminering.

LÄS MER: "2 500 får lämna Stora Enso"

Mats Nordlander, chef för Stora Ensos division Renewable Packaging, säger att bolaget välkomnar rapporten och den konstruktiva dialogen den har förorsakat. Stora Enso är överens om flera slutsatser och ska undersöka några av rapportens resultat.

"Det finns också slutsatser som vi, efter egna undersökningar, inte håller med om, till exempel att företaget inte rapporterar samtliga olyckor", säger Mats Nordlander.

"Vårt team i Chennai har gjort goda framsteg beträffande hållbarhetsarbetet och fabriken är på rätt väg. Vi blir dock aldrig helt nöjda med vårt hållbarhetsarbete. Vi fokuserar nu på ett antal frågor kring arbetsmiljö och säkerhet vid fabriken, varav några som tagits upp i rapporten", säger Mats Nordlander.

Rapporten är en av många granskningar som fabriken har utsatts för den senaste tiden. Anläggningen är certifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001 och har förbundit sig att certifieras enligt ledningssystemet för arbetsmiljö och säkerhet OHSAS 18001 i slutet av 2013.

LÄS MER: "Skogsjätten lever inte som den lär"

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST